HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését 2017. július 14-én 12 órakor tartja, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz legalább 319 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2017. július 18. 16 óra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1091 Budapest Üllői út 25. 429. (a MISZJE irodája)

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1091 Budapest Üllői út 25. 320-as terem

A napirendi pontok a következők:

  1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. Alapszabály módosítása
  3. Tisztújítás (Mészáros Márton elnökségi tag, Neszlár Sándor és Szekeres Nikoletta felügyelő bizottsági tag mandátumának megszűnésére tekintettel): egy elnökségi és két felügyelő bizottsági tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása
  4. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
  5. A MISZJE új elnökének megválasztása (Mészáros Sándor elnök mandátumának megszűnésére tekintettel), díjazásának megállapítása
  6. Tagfelvétel
  7. Egyebek

Bármely MISZJE tag jelölhető, illetve jelentkezhet elnökségi vagy felügyelő bizottsági tagnak, akivel szemben sem a Ptk, sem a Kjkt, sem pedig a Civil törvény szerinti kizáró ok nem áll fenn.

Mivel a szavazás titkos, ezért szavazócédulák elkészítése szükséges. Ennek érdekében kérjük, hogy indulási szándékukat, a pozíció pontos megjelölésével, lehetőleg legkésőbb 2017. július 13-a éjfélig jelezzék a miszje@miszje.hu e-mail címen.

A közgyűléshez szükséges dokumentumok honlapunkon keresztül lesznek elérhetőek legkésőbb ma éjféltől ezen a linken keresztül: http://www.miszje.hu/tartalom/letoltheto-dokumentumok

A következő dokumentumok lesznek elérhetőek a honlapon: