HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

Borders&Bridges

A MISZJE 2019 szeptemberében első alkalommal rendezi meg nemzetközi irodalmi fesztiválját. Ezzel egyidőben a V4-es országok könyves kultúrájának bemutatása céljából Borders&Bridges programsorozatot indítunk.

Projektünk célja, hogy programsorozatunkkal kulturális hidakat és valódi hosszú távú partnerségeket építsünk a V4-es régióban. Fő témánk a V4-régió könyvkultúrája által képviselt művészi és társadalmi-kulturális értékek ismertségének növelése; a könyvfordítások fontossága,összekötő ereje. Rendezvényünk fókuszában a nyelvi sokféleség és az irodalmi fordítás, mint más kultúrák megértésének eszköze áll. Kiemelt figyelmet fordítunk a multidiszciplináris művészeti projektekre és kortárs irodalmi fesztiválokra, amelyek közvetlenül a kortárs olvasóhoz, nézőhöz közvetítik a művészi és tudományos értékeket. Bár a V4 régió fiatal írói, fordítói és irodalmi intézményei között számos már létező és jól megalapozott kölcsönös együttműködés és partnerség működik, még mindig nagy szükség van a nagyobb átláthatóságra és a meglévő együttműködések megerősítésére. a V4 országok irodalmi életének összetettebb, strukturálisabb szintű összekapcsolására. Arra törekszünk, hogy a szélesebb közönség számára lehetőséget nyújtsunk egymás irodalmi kultúrájának felismerésére, mivel tapasztalataink azt mutatják, hogy még a nemzeti és nemzetközi irodalmi élet alakulását aktívan követő olvasók sem ismerik a szomszédos országokés szerzők irodalmi értékeit.

 

Partnereink listája: 

BRaK Bratislava Book Festival 

Association of Young Writers 

Active Communications Society 

Association of Hungarian Literary Translators 

Hungarian Writers Association 

B32 Gallery and Culture Space 

Pôtoň Theatre, NGO 

Open Theatre Association (One Poem Theatre), (PL) 

HUBBY Hungarian Board on Books for Young People 

Tiszatáj Fundation 

Pesti Kalligram Publisher 

Jozsef Attila Circle Literary Association of Young Hungarian Writers 

Oxymoron review 

Maskr Elsinor 

Mindspace Nonprofit Ltd.

 

A programsorozatot a Visegrádi Alap támogatja:

https://www.visegradfund.org/

https://www.visegradfund.org/