HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

JOGOSULTAKAT KERESÜNK!

AZ ALÁBBI, KIFIZETHETŐ JOGDÍJJAL RENDELKEZŐ SZERZŐKET VAGY JOGUTÓDJAIKAT KERESÜNK!

A LISTÁBAN A JOGOSULT SZERZŐK NEVE MELLETT CSAK A LEGTÖBBET KÖLCSÖNZÖTT MŰVÜK CÍMÉT TÜNTETTÜK FEL A KÖNNYEBB AZONOSÍTHATÓSÁG ÉRDEKÉBEN, DE TERMÉSZETESEN AZ ÖSSZES KÖLCSÖNZÖTT KÖTETÜK BELESZÁMÍT A JOGDÍJ ÖSSZEGÉBE.

FONTOS!

I. AMENNYIBEN SAJÁT (VAGY JOGELŐDJE) NEVÉT LÁTJA, KÉRJÜK, KERESSEN MEG BENNÜNKET E-MAILBEN VAGY TELEFONON!

II. AMENNYIBEN ISMERŐSE NEVÉT TALÁLJA MEG, KÉRJÜK, JELEZZE NEKI!

KAPCSOLATFELTÉTELHEZ KLIKK IDE

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!

ELŐRE IS KÖSZÖNJÜK A SEGÍTSÉGÉT!

 

A

Ács Eszter                    Thaiföld:[utazás előtt, alatt, után…helyett?]

Ács Tamás                   Oxiologia

Agócs Írisz                   Doktor Maszat

Alföldi Zsófia               Találkozzunk a Cupcake Kávézóban : [a desszertnek mindig van hely!]

Andorka Rudolf           Bevezetés a szociológiába

Angelusz Róbert          A társadalmi rétegződés komponensei: válogatott tanulmányok

Aranyi Gábor              Lydia titka

B

Baán Györgyné           Marci, a mosómedve : mesekönyv az igaz barátságról

Bakaja-Dézsi Tímea    Valaki vigyáz rám

Baki Ádám                  Kompozíció: fn.az alkotás végső formába öntése

Baktay Ervin                India bölcsessége : a hindu világszemlélet ismertetése

Báldi Tamás                A történeti földtan alapjai

Balint Miklos               Molekuláris biológia : [felsőoktatási tankönyv]

Bálint Sándor              Ünnepi kalendárium: a Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából

Ballér Piroska             Bevezetés a pszichológiába: olvasmányok és feladatok a lélektan alapkérdéseinek tanulmányozásához

Bán János                    Hunyadi : A Hajnalcsillag fénye : képregény

Bándi Gyula                Környezetjog

Banfalvi Gaspar          MOLEKULÁRIS SEJTBIOLÓGIA

Bánffy Miklós              Erdélyi történet : regénytrilógia

Banko Zoltan               Bevezetés a munkajogba

Bánóczy Jolán             Orálbiológia

Baranyi Gyula             H.P. Lovecraft összes művei

Barcza Lajos                A MINŐSÉGI KÉMIAI ANALÍZIS ALAPJAI

Bárczi Géza                 A magyar nyelv története

Bárczy Barnabás         Integrálszámítás : példatár

Barta Éva                    Gazdasági írásbeli feladatok : Angol (középfok, felsőfok)

Barta Réka                  Felejthetetlen csók

Barta Tamás               Az elátkozott hajó

Báthory Zoltán            Tanulók, iskolák - különbségek : egy differenciális tanításelmélet vázlata

Bátki Anna                  Szociálpszichológia

Bátky András               Bazsó és Borka: Borka nélkül a világ

Bayer József                A politikai gondolkodás története

Beke Jenő                    NEMZETKÖZI SZÁMVITEL

Beke Margit, G.          Bűn és bünhődés

Békés Bálint                Lolita : regény

Békés Dorottya           Lolita : regény

Belső Nóra                  A pszichiatria roviditett kezikonyve

Bencze Mariann         Nézd, hová megy a kukásautó!

Benedek Andrásné      EGEREK ÉS EMBEREK

Benedek István           Aranyketrec

Benkő Loránd              A magyar nyelv története

Benkő Tiborné            Programozzunk C nyelven

Bényei Tamás             APOKRIF IRATOK : MÁGIKUS REALISTA REGÉNYEKRŐL

Berkesi András            A sors keze

Berkics Mihály            Kultúra és pszichológia

Bessenyei István         A makróökonómia és a makrogazdasági politika újabb elméletei

Birko Zsuzsa                Általános és humángenetika : jegyzet az I. éves orvos, fogorvos és gyógyszerész hallgatók számára, valamint a népegészségügyi képzés céljaira

Biró Ágnes                  NLP: a tudattalan erőforrás a sikeres, örömteli életért

Biró Sándor                 Konzultáció sokproblémás családokkal

Bíró Yvette                  A hetedik művészet : a film formanyelve : a film drámaisága

Boda András               A hetéra

Boda Mária                 Afrika szarva

Bodnár László             Az idegenforgalom hazai és nemzetközi vonatkozásai

Bódogh-Szabó Pál       A babák titkos nyelve: kicisny testek testbeszéde

Bodor-Horváth Kata    Hajnali fény

Borbély Szilárd            Nincstelenek : már elment a Mesijás?

Borgulya Agnes           Kommunikáció az üzleti világban

Borsi Árpád Lászlóné  Félelem, harag, agresszió

Borsy Zoltán                Általános természetföldrajz: fejezetek az általános természetföldrajz köréből

Borzsák István             Ókori történeti chrestomathia : egyetemi segédkönyv

Botos Katalin               Államháztartástan

Böjte Csaba                 Párbeszéd a végtelennel : Csaba testvér gondolatai az Istennel való mély és bensőséges kapcsolatról

Brencsán János           Orvosi szotar

Bucsi Gabriella           Egy delfin szabadságra vágyik

Buda Júlia                   A fejlődés útjai: a harmadik évezred pszichológiája: [a FLOW folytatása]

C

Castiglione László       Római művészet

Cooper Eszter Virag    London: saját idegenvezetővel

Czeizel Endre              Sors és tehetség

Cziczárdi Adrienn        PONS igetáblázatok : német

Cs

Császi Lajos                 A média rítusai : a kommunikáció neodurkheimi elmélete

Cséffán József             A munka törvénykönyve és magyarázata

Cseh-Szombathy László         Családszociológiai problémák és módszerek

Csépe Valéria             Általános pszichológia

Cseplak Gyorgy           Gyakorlati bőrgyógyászat

Csermely Miklós         FIZIOTERÁPIA

Csíkszentmihályi Mihály       Flow = Az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája

Csillag Zsuzsa              Istenek malmai

Csillik Bertalan           Tajanatomia : egyetemi tankonyv

Csizmadia Andor         Magyar állam- és jogtörténet:[egyetemi tankönyv]

Csorba László              Magyar századok (A tizenkilencedik század története)

Csorba Tünde              Franklin világgá megy

D

Damjanovich Sandor  Orvosi biofizika

Damokos László          Szerelmes lányok

Dankó Ervinné            Nyelvi-kommunikációs nevelés az óvodában

Dobszay László            A HANGOK VILÁGA SZOLFÉZSKÖNYV A ZENEISKOLÁK II. OSZTÁLYÁNAK

Dohár Péter                Kis angol nyelvtan

Dorth, Diana               Lopott boldogság: regény

Doubravszky György   A marketing huszonkét vastörvénye

Dömötör Tekla            Magyar néprajz: nyolc kötetben

Durkó Mátyás             Andragógia: a felnőttnevelés és közművelődés új útjai

E, É

Eckhardt Sándor         Magyar-francia kéziszótár

Edwards Zsuzsanna     A vadon szava

Ehmann Bea               Sorskönyv: az emberi játszmák folytatása

Elek Imola                   Meggyőző érvek

Engel Pál                     Magyarország története, 1301-1526

Erdős György              1Q84 : ezerkülöncszáznyolcvannégy

Erdősy Emil                 Magyar Büntetőjog

Érsek-Obádovics Nándor      Az ora es az ido

F

Farkas Péter                A szeretet közössége: a családszociológia alapjai

Fazekas György           Biológia

Fekete István               Vuk

Fél Edit                        Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban

Feldmár András          A tudatállapotok szivárványa

Fencsik Flóra               Agymosás

Filó Erika                     Gyermeki jogok, gyermekvédelem

Földes Balázs              Penzugyi jog

Francz Magdolna        Kérdések könyve: minden kérdésre van válasz

Fügedi Erik                  Uram, királyom: a XV.századi Magyarország hatalmasai

Füredi János                A pszichiátria rövidített kézikönyve

Fürst Anna                   BÚCSÚ AFRIKÁTÓL

Füzesi Zsuzsa               Mondókáskönyv

G

Gábor László               ÉPÜLETSZERKEZETTAN

Gáldi László                 OROSZ-MAGYAR SZÓTÁR = RUSSKO-VENGERSKIJ SLOVAR

Gállné Gróh Ilona       Ringató: Énekeljünk és játsszunk a legkisebbekkel

Gardi Zsuzsa               ALAPOZÓ GYÓGYTORNA : ELMÉLET ÉS GYAKORLAT

Gáspár László              Neveléselmélet

Gazdag Tímea             AZ ÖRDÖG CSÓKJA

Gergely Janos             Immunbiológia

Gergely Jenő               Magyar századok (A huszadik század története)

Gergely Pal                 ÁLTALÁNOS ÉS BIOSZERVETLEN KÉMIA

Gerő Zsuzsa                A gyermekrajzok esztétikuma és más írások

Gilicze Bálint               Microsoft Office 2007: minden egyben

Gordosné Szabó AnnaBevezető általános gyógypedagógiai ismeretek

Görgényi István           Felkészítő az angol gazdasági nyelvvizsgákra

Görög Lívia                 Francia história

Görög Mihály              Általános projektmenedzsment

Gunst Péter                 Polgárosodás és szabadság : (Magyarország a XIX. században)

Gy

Györkösy Alajos          Latin-magyar szotar = Dictionarium Latino-Hungaricum

Gyurkovics Máté         Egy ropi naplója : a rideg való

H

Hahn Livia                   Istenek és népek

Halász Előd                 Német-magyar kéziszótár = Deutsch-ungarisches Handwörterbuch

Halmos Mária             Az öröm művészete: flow a mindennapokban

Hankiss Elemér           Az ezerarcú én : emberlét a fogyasztói civilizációban

Havas László               Római történelem

Havas Zsuzsanna         Visszatér az iskola fantomja

Heidrich Balázs           Szervezeti kultúra és interkultúrális menedzsment

Heltai Jenő                  A néma levente: öt magyar dráma

Héra Gábor                 Módszertan : bevezetés a társadalmi jelenségek kutatásába

Herczeg Ferenc           Herczeg Ferenc emlékezései : Hűvösvölgy

Hermann Róbert         Nemzet születik

Hoffmann Istvánné     Sport, marketing, szponzorálás

Hoppál Mihály            Jelképtár

Horváth Ádám            A PÁL UTCAI FIÚK

Horváth Ilona              Paleolit ételek

Horváth János             Tanulmányok

Horváth Zoltán            Az arany virágcserép Scuderi kisasszony Unokabátyám sarokablaka

Hunyadi Csaba            Emberek a kövek között:regény és elbeszélések

Huszár András             Ártatlan

Huszár Tibor               KÁDÁR JÁNOS POLITIKAI ÉLETRAJZA

I

Illés Endréné               Vörös és fekete

Imai Zsófia                  Nana

J

Jánosy István               Az állam

Józsa Péter                  Az öngyilkosság: szociológiai tanulmány

K

Kacsukné Bruckner Lívia       Bevezetés az üzleti informatikába: amit a sikeres üzletembernek tudnia kell

Kádár Annamária       Mesepszichológia : az érzelmi intelligencia fejlesztése gyermekkorban : [tíz EQ-fejlesztő mesével]

Kádár Zoltán               Bizánci művészet

Kákosy László              AZ ÓKORI EGYIPTOM TÖRTÉNETE ÉS KULTÚRÁJA

Karolyi Geza                A gazdasági szféra ügyletei

Kassák Lajos                Egy ember élete: regény

Katona Tamás             Frankfurti utas

Kecskés András           A magyar vers hangzásszerkezete

Kékesi Kun Árpád        A rendezés színháza

Keményné Pálffy Katalin      Bevezetés a pszichológiába

Kertész Balázs             A teljes beszélgetések istennel : szokatlan párbeszéd: 1-3. kötet

Kézdy Beatrix              A katedrális

Király Jenő                  A film szimbolikája

Király Zsuzsa               Késleltetett álom

Kis János                      A tiszta ész kritikája

Kiss Daisy                    A polgári per titkai: kérdések és válaszok a polgári perrendtartás általános részéből

Kiss Ferenc                  Az ember anatómiájának atlasza

Kiss György                 Munkajog

Kiss Jenő                      Magyar dialektológia

Kiss Lajos                     A földrajzi nevek etimológiai szótára

Kiss Mariann               Marketing példatár

Kissné Lénárd Csilla    A sötétség bűvölete

Klukon Beatrix            Hogyan írjunk szakdolgozatot?

Kodály Zoltán              33 KÉTSZÓLAMÚ ÉNEKGYAKORLAT

Kodolányi Jánosné      A vas fiai

Komoly Samuel           GYAKORLATI NEUROLÓGIA ÉS NEUROANATÓMIA : EGYETEMI TANKÖNYV

Kondorosi Ferenc        A világ végveszélyben?: a nemzetközi jog új kérdései

Kónya Ferenc              Művészeti anatómia

Kopp Mária                 Magyar lelkiállapot, 2008 : esélyerősítés és életminőség és a mai magyar társadalomban

Kordos Szabolcs          Turista from Hungary

Kosáry Domokos         Magyarok Európában

Kovács Attila               A századforduló magyar építészete

Kovács György            Óvodapedagógia

Kovács József              A szervezet tisztítás felsőfokon

Kovács Levente           Gyilkos lövés

Kovács Mária, H.        Apokalipszis

Kovacs Melinda          Aktualitások a mikotoxin kutatásban

Kovácsné Bakosi Éva   Ovodapedagogia : ovodai tanulas=jatekos tanulas

Kozma Béla                 Pedagógia

Körmendi Lajos           A logisztika elmélete és gyakorlata

Kövér György              Magyarország társadalomtörténete a reformkortól a második világháborúig

Köves Gábor                Iskolások vicces könyve 7.

Kövesdiné Lám Zsuzsánna    Thomas, a gőzmozdony: válogatott mesék

Kubinyi András            Magyarország története, 1301-152

Kulcsár Péter              Hungária Athila

Kuttor Eszter               Dinoszauruszok

L

Ladányi János              A kirekesztettség változó formái: közép- és dél-kelet európai romák történeti és összehasonlító szociológiai vizsgálata

Lantos Péter                EMBERSZAG

Lányi Viktor                 GORIOT APÓ

László Gyula                Üzleti gazdaságtan

Latorre Ágnes             SZERELMI CSAPDA

Legéndyné Szabó EditFlow= Az áramlat : a tökéletes élmény pszichológiája

Lénárt Szabolcs           Adobe Photoshop CS6 : tanfolyam a könyvben

Lengyel Márton          A turizmus általános elmélete

Lontai Endre               A magyar polgári jog: a szellemi alkotások joga

Lőrincz Lajos               A közigazgatás alapintézményei

Lukács György             Esztétikai előadások

M

Mádl Ferenc               Nemzetközi magánjog és nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga

Magyar Béla               Mechanika

Majtényi György         Cigánykérdés Magyarországon, 1945-2010

Majtényi Zoltán          A haramia

Mályusz Károly           Egyházi társadalom a középkori Magyarországon

Mandi Barnabas         Anatomia - elettan : egeszsegugyi szakiskolai tankonyv

Mándy Iván                 Robin Hood

Márai Sándor              Egy polgár vallomásai : 1934-1935/1940

Marodi Laszlo             Gyermekgyógyászat

Marosán György         A 21. század stratégiai menedzsmentje

Mártha Bence             Titkos kapcsolat

Márton Ferenc            Gyorsolvasás: a tananyag és az információk villámgyors befogadásának módszere

Megyeri Andrea         Lady Isabella botrányos házassága

Méhes György            Gina

Mester Yvonne           Indiai szenvedély: Kapurthala spanyol hercegnéjének igaz története

Mészöly Anna Mária  Antigoné Oedipus király

Mészöly Gergely         Antigoné Oedipus király

Mezey Barna              Magyar alkotmanytortenet

Mezősi Gábor             Magyarország természetföldrajza

Moldova Júlia             A kőfejtő

Molnár Gabriella        JÁTÉK AZ ÉLET

Molnár György           Az első világháború

Molnár Katalin            Biológia: középiskolásoknak, érettségizőknek

Molnar Laszlo             Ideggyógászat: alapismeretek: egyetemi előadások

Molnár Péter              Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia

Montágh Imre            Tiszta beszéd

Móritz György             Olasz nyelvkönyv kezdőknek

Murányi Beatrix         Álmok: a tudattalan titokzatos nyelve

N

Nagy Ágnes                 A tűz leánya

Nagy Ágnes Karolina  SZERELMÜNK LAPJAI

Nagy Imre                   Városökológia : a humánökológia elemeivel

Némedi Dénesné        KLASSZIKUS SZOCIOLÓGIA, 1890-1945

Nemes István              Nagy mesekönyv : Zdenek Miller és a kisvakond

Nemes Zoltan             Histopathologiai gyakorlatok = histopathological practicals

Németh Ádám            Marketingmenedzsment

Németh Erzsébet        Közszereplés: a mdern retorika eszköztára

Nemeth Istvan            Németország története: Egységtől az egységig (1871-1990)

Németh Lajos              Törvény és kétely: a művészettörténet-tudomány önvizsgálata

Németh Mária            Az Országos Széchenyi Könyvtr története, 1919-1922

Németi Anita              Hazi feladat

Niederhauser Emil      Kelet-Európa története

Novák Gábor               Varjak lakomája : A tűz és jég dala

Ny

Nyirő József                 Uz Bence : Regény

Nyirő József, S.            Gondolatok a szexualitásról és a szerelemről

Nyuli Kinga                  MI AZ A BRANDING?

O

Orosz Anett                 Bori cicát kap

P

Pál Ferenc                   A szorongástól az önbecsülésig

Palkó Ágnes                A szégyen leánya

Pap Mária                   Összegyűjtött versek

Pap Norbert                EURÓPA POLITIKAI FÖLDRAJZA

Pásztor Péter              Árvák hercege

Péczely György           Eghajlattan

Péterfy Lászlóné         A kiválasztott

Petko Mihaly               A gazdasági szféra ügyletei

Petrányi Gyula            BELGYÓGYÁSZAT : TÖMÖR ÖSSZEFOGLALÁS

Pikó Bettina                Ifjúság, káros szenvedélyek és egészség a modern társadalomban

Pócs Éva                      Magyar néphit Közép- és Kelet Európa határán: válogatott tanulmányok

Polcz Alaine                Asszony a fronton : egy fejezet életemből

Polyák Béla                 A Tramont család

Popovics Ferenc          A rubin gyűrű: Raffaello titka

R

Radványi Tamás         English for business and finance : Haladó úzleti és pénzügyi nyelvkönyv

Raffay Ernő                 Szabadkőművesek Trianon előtt

Réber László               A Negyszogletu Kerek Erdo

Révai Józsefné            A nyomorultak

Révész György            A pszichológia alapjai

Rigó Béla                    Vuk: képeskönyv

Rigó János                   Dietetika

Rónay György             A kis herceg

Roóz József                  Az emberierőforrás-menedzsment alapjai

S

Sajó Tamás                 Az olvasás kultúrtörténete a nyugati világban

Sajtos László                SPSS: kutatási és elemzési kézikönyv

Salamon Pál                A Sorel-ház: regényfolyam

Sarkady János             Poétika

Sárközy Elga                Agatha Raisin és a spenótos halálpite

Sárközy Tamás            Polgári jog : a jogi személy : az új Ptk. magyarázata II/VI.

Scharnitzky Miklós és Scharnitzky Péter      Differenciálegyenletek: Példatár

Schlett István              A politikai gondolkodás története Magyarországon

Schobert Norbert        Az utolsó titok: a legerősebb fogyáskód

Seres Krisztina            Colores 1.

Síklaki István               Szociálpszichológia : európai szemszögbő

Siklósi Ágnes               Pénzügyi-számvitel példatár I-II.: a mérlegképes könyvelői képzés számvitel-elemzés tantárgyhoz

Sőtér István                 Üvöltő szelek

Spiegl Máté                A lányok

Stahl Judit                   Stahl konyhája: 10 éve a képernyőn

Sudár Balázs               A lámpás horozói: [Britannia fegyverben áll]

Surányiné Szigeti Anna         Sicc a hóban

Süle Gábor                  A Villa Mimosa titka

Sz

Szabó Ágnes                Egy új kezdet

Szabó Ede                    A per

Szabó István                A középkori magyar falu

Szabó Judit                  Belső utazás : vezetett meditációk a belső úton

Szabó Katalin              Wer? Was? Wo? Wann? Wie?

Szabó Lajos                 A szociális esetmunka gyakorlata

Szabó Mária                A CSÍKOS PIZSAMÁS FIÚ

Szabó Sándorné          A vas fiai

Szabó Zoltán               Szerelmes földrajz

Szakály Ferenc            Magyarok Europaban

Szalai Vivien                A leghíresebb magyar madame : igaz történet

Szalontai Ágnes           Dudu, az okos kutya

Székelyi Mária            Túlélőkészlet az SPSS-hez: a többváltozós elemzési technikáról kutatók számára

Szekfű Gyula               Három nemzedék és ami utána következik

Szemere Samu            Esztétikai előadások I-III.

Szenczi Miklós             Büszkeség és balítélet

Szendrő Borbála         A British and American English-Hungarian picture dictionary for learners of English = Brit és amerikai angol-magyar képes tanuló-szótár

Szentgyörgyi Emília    A Tajpan : regény

Szentkirályi Zoltán      AZ ÉPÍTÉSZET RÖVID TÖRTÉNETE

Szigethy Katalin          Éjszakai böngésző

Szigeti Judit                 Rózsavirágzás

Szilágyi István             Kő hull apadó kútba: regény

Szilágyi Zsófia, G.        Az ígéret

Szondi Lipót                 A Szondi-teszt: a kísérleti ösztöndiagnosztika tankönyve

Szőke Zsolt                  Elvetemültek

Szöllősy Sebestyén András    A mester és Margarita

Szűcs Jenő                   Az utolsó Árpádok

Szűcs Tamás                PÉNZÜGYI SZÁMVITEL

T

Takács András             Sámánok és kultúrák

Talpai Vera Orsolya    10 próbanyevvizsga német nyelvből: B2 szintű (TELC és ECL) nyelvvizsgára készülőknek

Tari Annamária          Y generáció : klinikai pszichológiai jelenségek és társadalomlélektani összefüggések az információs korban

Tasnádi József             A turizmus rendszere

Tegzes Emese             A veszélyeztetett állatok : [rajzos fóliával]

Telkes József               Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában

Tomka Béla                 Európa társadalomtörténete a 20. században

Tomori Gábor             A fogoly királyné : [Aquitániai Eleonóra életregénye]

Tóth Attila                   Szeged szobrai és muriáliái

Tóth József                  Általános társadalomföldrajz

Tóth Krisztina, D.        Jöttem, hadd lássalak

Toth Laszlo                  Gyógynövények, drogok, fitoterápia

Töreky Zoltán              A cirkusz: [rajzos fóliával]

Tüske-Hegedüs Andrea         Az emberi test : [rajzos fóliával]

U

Uram Tamás               Angyal

V

Vadász Gyula              Egy tökéletes idegen

Vajda János                 Saskalitka

Vajda Miklós               Anyakép, amerikai keretben

Vajnorak Zsuzsa          MAGYAR POLGÁRI JOG : A KÖTELMI JOG ÉS A SZERZŐDÉSTAN KÖZÖS SZABÁLYAI

Vanyó László               Ókeresztény írók lexikona

Varga Benedek           Mosó Masa mosodája

Varga István                A különös grófnő

Varga Krisztina           Olaszország

Vargyas Zoltán            A pestis Sziszuphosz mitosza

Vári Erzsébet              Bűn és bünhődés

Vayer Lajos                 Az itáliai reneszánsz művészete

Viertlné Kirtyán Beáta          100 kotott es horgolt virag : csodaszep viraggyujtemeny ruhak, kiegeszitok, parnak es takarok diszitesere

Vigvári András            Pénzügy(rendszer)tan

Vizi Katalin                  A-Z angol gyakorlókönyv

Vízkelety Tibor            Az ortopédia tankönyve: egyetemi tankönyv

Vojnits Tamás             Makroökonómia

Vörös Beáta                Mondj igazat!

Vörös Sándor              Orvosi mikrobiológia: jegyzet a diplomás szakápoló szak hallgatói részére

W

Weisz Györgyi             Világok őre

Z

Zelk Zoltán                  Egy kutya emlékei

Zeller Gyula                Pénzügyi alapismeretek : kézikönyv

Zentai Éva                   Az alvó oroszlán

Zentai György             Guinness world records, 2014

Zoltai Dénes                A filozófia világtörténete

Zs

Zsolnai József              Bevezetés a pedagógiai gondolkodásba