Közérdekű információk

 

ALAKULÓ KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYV

amely készült

a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület alakuló közgyűlésén

A közgyűlés helye: 1062 Budapest, Bajza utca 18.

A közgyűlés időpontja: 2007. november 29. 16 óra

Az alakuló közgyűlésen jelen van az alábbi 18 fő alapító tag:

 • 1.Bednanics Gábor
 • 2.Benyhe János
 • 3.Csaplár Vilmos
 • 4.Gerevich András
 • 5.Grecsó Krisztián
 • 6.Imreh András
 • 7.Jókai Anna
 • 8.L. Simon László
 • 9.Majtényi Zoltán
 • 10.Menyhért Anna
 • 11.Mezey Katalin
 • 12.Nádori Lídia
 • 13.Pápay György
 • 14.Pécsi Györgyi
 • 15.Sumonyi Zoltán
 • 16.Szalay Károly
 • 17.Thuróczy Katalin
 • 18.Vasy Géza

Az alapító tagok 18 fő egyhangú szavazással megválasztják levezető elnöknek dr. Gál András Leventét, nem szavazat és tartózkodás nélkül. Az alapító tagok 18 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyvvezetőnek dr. Ughy Gabriellát, nem szavazat és tartózkodás nélkül. Az alapító tagok 18 fő egyhangú szavazással megválasztják jegyzőkönyv hitelesítőnek Vasy Gézát és Gerevich Andrást nem szavazat, és tartózkodás nélkül.

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke megállapítja, hogy az alakuló közgyűlésen valamennyi meghívott alapító tag, azaz 18 fő megjelent. Tanácskozási joggal jelen van 3 fő (csatolt jelenléti ív szerint).

A levezető elnök az alábbi napirendet ismerteti, melyet az alapító tagok kézfeltartással egyhangúlag elfogadnak. 18 igen szavazat, nem szavazat és tartózkodás nélkül.

 • 1. A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület kimondja megalakulását.
 • 2. Az egyesület alapszabályának elfogadása.
 • 3. A bankszámla felett rendelkezésre jogosultak kijelölése.
 • 4. A tagdíjfizetésről való rendelkezés.
 • 5. Az egyesület igazgatójának megválasztása.
 • 6. Az egyesület elnökének megválasztása.
 • 7. Az egyesület elnökségi tagjainak megválasztása.
 • 8. A felügyelő bizottsági tagok megválasztása.
 • 9. Az egyesület igazgatójának díjazásáról való rendelkezés.
 • 10. Az egyesület elnökségi tagjainak díjazásáról való rendelkezés.
 • 11. A egyesület felügyelő bizottsági tagjainak díjazásáról való rendelkezés.

 

1.sz. napirendi pont:

A levezető elnök javasolja, hogy az alakuló közgyűlés mondja ki a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület megalakulását.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

1/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület kimondja megalakulását.

 

2. sz. napirendi pont:

A levezető elnök javasolja, hogy az alakuló közgyűlés fogadja el az Egyesület alapszabályát.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:

2/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület alapszabályát az alapító tagok elfogadják.

 

3. sz. napirendi pont

A levezető elnök kéri az alakuló közgyűlést, hogy határozzon az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogról, egyúttal javasolja, hogy az elnök és az igazgató együttesen legyen jogosult az Egyesület bankszámlája felett rendelkezni.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

3/2007. (XI. 29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület bankszámlája felett az elnök és az igazgató együttesen jogosultak rendelkezni.

 

4. sz. napirendi pont:

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek, hogy az egyesületi tagok tagdíjának összegét évi 3000 Ft, azaz háromezer forintban állapítsa meg.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

4/2007. (XI.29.) számú határozat
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület éves tagdíja 3000,-Ft, azaz háromezer Ft.

 

5. sz. napirendi pont:

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az igazgató megválasztását.

Levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy az igazgató személyére tegyenek javaslatot.

Az igazgató személyére elhangzott javaslat: Menyhért Anna.

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata. Más javaslat nem hangzik el. A megvitatás után, a levezető elnök szavazásra kéri fel a közgyűlést.

A választás titkos szavazással történik.

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy Menyhért Anna 18 igen szavazatot kapott. Így a közgyűlés egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megválasztja igazgatónak: Menyhért Annát.

A fentiek alapján az alakuló közgyűlés meghozza az alábbi határozatot:

5/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület igazgatója: Menyhért Anna

 

6. sz. napirendi pont:

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az elnök megválasztását.

Levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy az elnök személyére tegyenek javaslatot.

Az elnök személyére elhangzott javaslat: L. Simon László.

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata. Más javaslat nem hangzik el. A megvitatás után, a levezető elnök szavazásra kéri fel a közgyűlést.

A választás titkos szavazással történik.

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy L. Simon László 17 igen, 1 nem szavazatot kapott, tartózkodás nem volt. Így a közgyűlés megválasztja az egyesület elnökének: L. Simon Lászlót.

A fentiek alapján az alakuló közgyűlés meghozza az alábbi határozatot:

6/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnöke: L. Simon László

 

7. sz. napirendi pont

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az elnökségi tagok megválasztását.

Levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy az elnökségi tagok személyére tegyenek javaslatot.

Az elnökségi tagok személyére elhangzott javaslatok:

 • 1. Pápay György
 • 2. Csaplár Vilmos
 • 3. Nádori Lídia
 • 4. Gerevich András
 • 5. Pécsi Györgyi
 • 6. Szalay Károly
 • 7. Sumonyi Zoltán
 • 8. Mezey Katalin
 • 9. Thuróczy Katalin

Összesen 9 fő.

Levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata. Más javaslat nem hangzik el. A megvitatás után, a levezető elnök szavazásra kéri fel a közgyűlést.

A választás titkos szavazással történik.

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy:

1 Pápay György 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

2 Csaplár Vilmos 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

3 Nádori Lídia 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

4 Gerevich András 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

5 Pécsi Györgyi 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

6 Szalay Károly 17 igen és 1 nem szavazatot kapott.

7 Sumonyi Zoltán 17 igen és 1 nem szavazatot kapott.

8 Mezey katalin 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

9 Thuróczy Katalin 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

A levezető elnök megállapítja, hogy a fent említett személyek kapták a legtöbb szavazatot.

 

Fentiek alapján az alakuló közgyűlés meghozza az alábbi határozatot:

7/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnökségi tagjai:

 • Csaplár Vilmos
 • Gerevich András
 • Mezey Katalin
 • Nádori Lídia
 • Pápay György
 • Pécsi Györgyi
 • Sumonyi Zoltán
 • Szalay Károly
 • Thuróczy Katalin

 

8. sz. napirendi pont:

A levezető elnök javasolja az alakuló közgyűlésnek az egyesület felügyelő bizottsági tagjainak megválasztását.

A levezető elnök felkéri a közgyűlést, hogy a felügyelő bizottsági tagok személyére tegyenek javaslatot.

Javaslatok:

 • 1. Benyhe János
 • 2. Vasy Géza
 • 3. Grecsó Krisztián

Összesen 3 fő.

A levezető elnök megkérdezi a közgyűlést, hogy van-e valakinek más javaslata. Más javaslat nem hangzik el.

A megvitatás után a levezető elnök szavazásra kéri fel a közgyűlést.

A választás titkos szavazással történik.

A levezető elnök a szavazatok összesítése után megállapítja, hogy:

1 Benyhe János 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

2 Vasy Géza 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

3 Grecsó Krisztián 18 igen (egyhangú) szavazatot kapott, ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

A levezető elnök megállapítja, hogy a fent említett személyek kapták a legtöbb szavazatot.

Fentiek alapján az alakuló közgyűlés meghozza az alábbi határozatot:

8/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Egyesület felügyelő bizottsági tagjai:

 • Benyhe János
 • Grecsó Krisztián
 • Vasy Géza

 

9. sz. napirendi pont:

A levezető elnök kéri az alakuló közgyűlést, hogy határozzon az egyesület igazgatójának díjazásáról. Levezető elnök javasolja, hogy az egyesület igazgatója díjazásban ne részesüljön.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

9/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület igazgatóját díjazás nem illeti meg.

 

10. sz. napirendi pont:

A levezető elnök kéri az alakuló közgyűlést, hogy határozzon az Egyesület elnökségi tagjainak díjazásáról. Levezető elnök javasolja, hogy az egyesület elnökségi tagjai díjazásban ne részesüljenek.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

10/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnökségi tagjait díjazás nem illeti meg.

 

11. sz. napirendi pont:

A levezető elnök kéri az alakuló közgyűlést, hogy határozzon az egyesület felügyelő bizottsági tagjainak díjazásáról. Levezető elnök javasolja, hogy az egyesület felügyelő bizottsági tagjai díjazásban ne részesüljenek.

Az alakuló közgyűlés a javaslat megvitatása után, nyílt szavazással, kézfeltartással 18 fő igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az alábbi határozatot:

11/2007. (XI.29.) számú határozat
A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület
felügyelő bizottsági tagjait díjazás nem illeti meg.

A levezető elnök az alapítók megjelenését megköszönve, további napirendi pontok, észrevételek és indítványok hiányában a közgyűlést berekesztette.

A Magyar Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Közgyűlése 2007. november 29. (csütörtök) 17.30 órakor fejeződött be.

Budapest, 2007. november 29.

dr.Gál András Levente
levezető elnök
dr.Ughy Gabriella
jegyzőkönyvvezető
Vasy Géza
jegyzőkönyv hitelesítő
Gerevich András
jegyzőkönyv hitelesítő