HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

AZ EGYESÜLETRŐL

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elsődlegesen a könyvtári haszonkölcsönzések után járó jogdíjak kifizetésével foglalkozó jogvédő és jogkezelő szervezet. 

Feladataink közé tartozik a törvényben előírtaknak megfelelő módon a referenciakönyvtárak kiválasztása (minimum 12, maximum 20), és évenkénti felkérése adatszolgáltatásra. Ezt követően a beérkező adatok feldolgozása, a költségvetés által biztosított forrásoknak megfelelően a jogdíjjogosultság és a jogdíjak összegének egyénenkénti megállapítása. Kifizethető jogdíj esetén (10.000 Ft feletti jogdíj) az adott szerző (író, költő, egyéb szerző, szerkesztő, fordító, illetve jogutód, jogutódok) felkutatása, majd szerződéskötést követően a jogdíj bérszámfejtése, átutalása.

Emellett szerzői jogi kérdésekben konzultációs lehetőséget és tanácsadást biztosítunk, míg nehéz anyagi helyzetben lévő tagjainknak - anyagi lehetőségeinknek megfelelően - szociális támogatásra vonatkozó pályázat kiírásával próbálunk segíteni.  

A jogdíjak kifizetésére és a szervezet tevékenységére az állami költségvetés biztosít forrást, ezen kívül kizárólag a tagdíjakból (1000 Ft/év) származik bevétele egyesületünknek.

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület létrehozására tíz szakmai civil szervezet vállalkozott, a MISZJE alapítói:

Drámaíró Kerekasztal, Fiatal Írók Szövetsége, Írók Szakszervezete, József Attila Kör Irodalmi Egyesület, Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete (irodalmi tagozat), Magyar Írók Egyesülete, Magyar Írószövetség, Magyar Műfordítók Egyesülete, Magyar PEN Club, Szépírók Társasága

Szervezetünk rövid neve: MISZJE

Szervezetünk teljes neve: Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

Szervezetünk rövid neve angol nyelven: HLACS

Szervezet teljes neve angol nyelven: Hungarian Literary Authors’ Collecting Society

Hatály: 2009.06.24 –

Bírósági nyilvántartási szám (megyei): 12874 / 2010

Bírósági nyilvántartási szám (országos): 961 / 2008

Adószám: 18196456-1-43

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-73365934 (ERSTE Bank)

 

A MISZJE tisztségviselői

 

A MISZJE elnöke: Mészáros Sándor 

(2012-2014: Kollár Árpád)
(2010-2012: Pápay György)
(2007-2010: L. Simon László)

A MISZJE igazgatója: Kollár Árpád

(2007-2014: Dr. Menyhért Anna)

A MISZJE elnökségének tagjai:

dr. Ádám Anikó

 dr. Grad-Gyenge Anikó

Mezey Katalin

dr. Mészáros Márton

Nagy Kata

Szentmártoni János

 


A MISZJE felügyelő bizottságának tagjai:

Elekes Dóra

Neszlár Sándor

Szekeres Nikoletta

 

Hírek

Boldog, áldott Ünnepeket kívánunk! Sok olvasót és olvasnivalót a 2021-es esztendőre!

Rövid időre a MISZJE is bezárja kapuit, munkatársaink is téli pihenőre mennek. (Online) irodánk 2020. december 22-től 2021. január 8-ig zárva tar Megértéseteket, megértésüket köszönjük!

Újabb három évre választotta elnöknek Mészáros Sándort a MISZJE tagsága

Szervezetünk 2020. október 15-ei közgyűlésén döntött az új elnök személyéről.

A MISZJE 2020. október 15-én tartja következő közgyűlését

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését 2020. október 15-én 17 óra 30 perckor tartja, melyre sok szeretettel várjuk tagjainkat. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 351 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2020. október 15. 18 óra 00 perckor. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától füg

2020.10.01-én lejárt a MISZJE elnöki tisztségének betöltésére vonatkozó pályázat benyújtásának határideje

A határidőig egyetlen pályázat érkezett be. A benyújtott pályázat formailag megfelelt a kiírásnak. Hiánypótlás nem szükséges. A pályázó Mészáros Sándor a MISZJE korábbi elnöke.

Pályázati felhívás a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE) elnöki tisztségére 2020

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület (MISZJE), alapszabályának megfelelően pályázatot hirdet tagjai között. Az elnököt a közgyűlés titkos szavazással három éves határozott időre választja. Az elnök újraválasztható. Az elnököt a közgyűlés egyszerű többséggel választja meg, mandátuma 3 évre szól. Az elnök díjazásának mértéket a közgyűlés állapítja meg, amelynek jelenlegi összege havi bruttó 90.000 (kilencvenezer) Ft. A MISZJE az elnökkel megbízási szerződést köt.