Közérdekű információk

 

Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület szakmai beszámolója a 2010. évről

2010 legnagyobbrészt a közös jogkezelőként való regisztráláshoz szükséges teendőkkel és a regisztrálásra való várakozás jegyében telt a MISZJE számára. Az illetékes minisztérium (OKM) 2010. január 28-i határozatában a 2009-ben indított regisztrációs eljárást felfüggesztette addig az időpontig, ameddig a könyvtárak adatszolgáltatásáról szóló miniszteri rendelet hatályba nem lép. Ezt követően több egyeztető tárgyaláson is részt vettünk a rendelet kapcsán, a minisztérium és a könyvtárak képviselőivel együtt. Sikerült elérnünk azt, hogy a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bekerüljön az adatszolgáltató könyvtárak körébe, így nem állt elő az a furcsa helyzet, amely az egyeztetések kezdetén merült fel, hogy Budapestről gyakorlatilag nem lett volna kölcsönzési adat. Az egyeztetések 2010. augusztusában zárultak le első körben, majd 2010. késő őszén újabb változtatások merültek fel a NEFMI részéről. Végül a rendelet 2011. április 12-én lépett hatályba. (14/2011 NEFMI rendelet a nyilvános haszonkölcsönzésért a szerzőt megillető díj megállapításához és felosztásához szükséges adatokról, valamint az adatszolgáltatásra kötelezett nyilvános könyvtárakról) Ekkortól kezdve kereshette meg a MISZJE hivatalosan is az érintett könyvtárakat. Adatokat kértünk tőlük 2011 első negyedévéről, hogy próbaüzemet indíthassunk, és kiderüljön, pontosan milyen szoftveres megoldásokra van szükség ahhoz, hogy a könyvtáraktól különböző formátumban beérkező adatokat egységesítsük, és hogy ezeket aztán összekapcsoljuk a jogosultak adatbázisával. Megállapodást kötöttünk az Artisjussal arról, hogy velük közösen látjuk el a kották kölcsönzése kapcsán felmerülő feladatokat: a hozzánk beérkező kölcsönzési adatok alapján kiszámított összeget a jogosultaknak ők osztják fel, mivel a mi tagjaink között nincsenek zeneszerzők.

Időközben a jogkezelők felügyelete a minisztériumtól átkerült a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (volt Szabadalmi Hivatal). Itt elfogadták ugyan az eddigi eljárást, de több dokumentumot kellett hiánypótlásként benyújtanunk. Különböző adminisztratív problémák miatt az eljárásnak a kottákra vonatkozó elemét egyelőre felfüggesztették, de a többi rendben halad tovább. A hiányzó dokumentumokat benyújtottuk, vagyis a regisztrációt igazoló dokumentum bármelyik pillanatban megérkezhet, s a MISZJE bejegyzett jogkezelőként folytathatja a működését.

Ettől kezdve újra napirendre vehetjük az online jogok önkéntes közös jogkezelésének témakörét is, amelyről egyesületünk közgyűlése azt határozta, hogy foglalkozni kívánunk vele. Annál is időszerűbb ez, mert megkereséseket is kaptunk könyvtáraktól bizonyos elektronikus jogok licencszerződés keretében való jogkezelése ügyében.

Sajnos az idei működési támogatást még nem kaptuk meg, pedig enélkül nemigen tudunk érdemi lépéseket tenni a szoftverfejlesztés és adatbáziskezelés terén, és a jogosultaknak szóló felhívásokat sem tudjuk a sajtóban közzétenni. Nagyon fontos volna tudnunk azt is, hogy a 2012-ben felosztható keretösszeg pontosan mekkora lesz. A tervek szerint körülbelül 250-300 millió forint lesz ez az összeg.

Egyesületi élet

2010-ben a MISZJE 2 közgyűlést és 4 elnökségi ülést tartott.

Személyi változások
Előző elnökünket, L. Simon Lászlót 2010 áprilisában a FIDESZ színeiben egyéni országgyűlési képviselővé, majd a Magyar Országgyűlés Kulturális és sajtóbizottságának elnökévé választották. Utódja Pápay György, akit a MISZJE 2010. június 9-i közgyűlésén választott meg. A közgyűlés egyúttal megerősítette Menyhért Annát a MISZJE igazgatói tisztségében, és az elnökség egyes tagjait is újraválasztotta, illetve a lemondók helyébe új tagokat választott. Az elnökség tagjai a következők: Balogh Endre, Forgách András, Gerevich András, Mezey Katalin, Nádori Lídia, Pécsi Györgyi, Sumonyi Zoltán, Szalay Károly, Szentmártoni János. A Felügyelő Bizottság tagjai Grecsó Krisztián és Vasy Géza. A Felügyelő Bizottság harmadik tagja, Benyhe János elhunyt. A Felügyelő Bizottság új tagját a következő közgyűlés fogja megválasztani.

A MISZJE munkaszervezete
Jelenleg a MISZJÉ-ben részmunkaidőben dolgozik a jogtanácsos, a titkárságvezető, a szoftverfejlesztő. A közeljövőben tervezzük, hogy tanácsadói munkára kérünk fel egy a könyvtárak digitalizálási metódusaihoz és adatbázis-kezeléséhez értő szakértőt. Ha az adatgyűjtés és felosztás 2012-ben teljes mértékben beindul, további munkatársakra lesz szükség, és már nem csak részmunkaidőben.

Infrastruktúra, kommunikáció
A MISZJE iroda jelenleg a Magyar Írószövetség épületének félemeletén található (volt JAK-szoba). Honlapunk, a www.miszje.hu rendszeresen frissül. Figyelemmel kísérjük a sajtó híradásait a közkönyvtári kölcsönzési jogdíjjal kapcsolatban, s ezeket a honlapon linkekkel látjuk el. Az év második felében a sajtó útján kell értesítenünk a jogosultakat (ezres nagyságrendről van szó!), hogy adataikat juttassák el hozzánk, illetve lépjenek is be az egyesületbe.

Budapest, 2011. május 18.

Pápay György
a MISZJE elnöke
Menyhért Anna
a MISZJE igazgatója