HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

Kőhidi Ákos adatlapja

  NÉHÁNY ADAT A FELHASZNÁLÓRÓL

 • Név: Kőhidi Ákos
 • Nicknév:
 • Email: akos.kohidi@gmail.com
 • Státusz: Regisztrált felhasználó
 • Regisztráció dátuma: 2017-02-08
 • Magamról: Egyetemi adjunktus a győri Széchenyi István Egyetemen.
 • Köteteim:

  Kártérítési jog. Universitas Nonprofit Kft., Győr. 2010. 106 p.

  Critical and ameliorating thoughts on consumer protection concerning the product liability. Acta Juridica Hungarica. 2010. Vol. 51. No. 4. 305-316.

  Világháló a jog hálójában. A torrent alapú fájlmegosztó rendszereken megvalósuló szerzői jogi jogsértések alapvető felelősségi kérdéseinek áttekintése. Jogtudományi Közlöny. 2011. LXVI/11. 557-568.

  A szellemi tulajdon tulajdoni szelleme. In Boóc Ádám, Fekete Balázs (szerk.): Il me semblait que j’étais moi-meme ce dont parlait l’ouvrage: Liber Amicorum Endre Ferenczy. Patrocinium Kiadó, Budapest, 2012. 190-199.

  Közrehatás az internetes szerzői jogi jogsértéseknél – A „Störerhaftung” alkalmazásának elméleti alapjai. Jog – Állam – Politika. 2012/IV. 2013. 55-68.

  A fájlcseréléssel okozott kár természetéről. Gazdaság és Jog. XXI/2. 2013. 7-12.

  A termékminőség biztosítékai. In Dósa Ágnes (szerk.): A gyógyszerészeti jog nagy kézikönyve. Complex, Budapest. VIII. fejezet. 2013.

  Major Changes in Tort Law in the New Civil Code. In Smuk Péter (ed.): The Transformation of the Hungarian Legal System 2010-2013. Complex Wolters Kluwer, Budapest. 2013. 341-347.

  A fogyasztói csoportok jogi szabályozása és a kapcsolódó szerződések érvénytelensége. Gazdaság és Jog. XII/2. 2014. 8-14.

  Polgári jogi alapok (Lenkovics-Keserű-Kőhidi) Eötvös Kiadó, Budapest. 2014. 288 p.

  Az elháríthatatlanság fogalmának relativizálódása a magyar polgári jogban jogban. In Kőhidi Ákos – Keserű Barna Arnold (szerk.): Tanulmányok a 65 éves Lenkovics Barnabás tiszteletére, Győr; Budapest: Eötvös József Könyv-és Lapkiadó Bt.; Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kara, 2015. 225-242.

  A jogsértő internetes tartalommal szembeni jogi eszközrendszer. In Koltay András – Török Bernát (szerk.): Sajtószabadság és médiajog a 21. század elején 3. Wolters Kluwer, Budapest, 2016. 375-402