HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

Orosz Magdolna adatlapja

  NÉHÁNY ADAT A FELHASZNÁLÓRÓL

 • Név: Orosz Magdolna
 • Nicknév: ---
 • Email: magdolna.orosz@gmail.com
 • Státusz: Regisztrált felhasználó és teljes jogú tag
 • Regisztráció dátuma: 2017-09-16
 • Magamról: Germanistaként elsősorban irodalomtudományi, irodalomtörténeti témájú publikációim vannak (önálló kötetek, tanulmányok), valamint fordítóként is tevékenykedem. Magyaron kívül sokat írok németül (kevesebbet, angolul, franciául is).
 • Köteteim:

  Utazás kultúrák között. Interkulturális mozzanatok Cholnoky Viktor Trivulzió-novelláiban

  „De mik is a színek, ha nem a tárgyak legbensőbb élete tör elő bennük!” A színek emergenciája Hugo von Hofmannsthal fiktív leveleiben

  Fantasztikus metaforák – metaforikus fantasztikum (In: Világosság 47 (2006): 8-9-10. 145-155)

  „Árkádiában éltem én is”, avagy aranykor a virágcserépben

  133. Tévedések és tévelygések. Dialógus, írás és intertextualitás E.T.A. Hoffmann műveiben

  Monarchia-diszkurzus és az emlékezés terei Krúdy Gyula „Boldogult úrfikoromban” című regényében (In: Irodalomtörténet 89 (2008): 2, 233-248)

  „Egy középkori műalkotás másolata”. Történelem, emlékezés, narráció a „nagy” történelem árnyékában (In: Filológiai Közlöny 54 (2008): 3-4. 188-204)

  „Én voltam a tükör”. Arc és álarc: metaforikus tükröződések Rilkénél (In: A hermeneutika vonzásában, 395-407)

  Kép – írás – művészet: esztétikai diskurzus a német korai romantikus regényben (In: Filológiai Közlöny 57 (2011): 1. 39-59)

  A szerző neve: romantikus szerzői és elbeszélői játékok a fikcióban a fikcióval (In: Irodalmi szövegek és politikai szerepek. A Hamsun-jelenség, 113-136)

  Abraham Moles: A giccs, a boldogság művészete (fordítás)

  „Zuhanás a legboldogabb bensőségesből a felfoghatatlan fenyegető kintlétbe”. Rilke levelei az első világháború idejéből (In: Filológiai Közlöny 61 (2015): 3. 340-355)

  Pierre Barbéris: Balzac – egy realista mitológia (fordítás)

  Ludwig Schubert/ Rolf Seelmann-Eggebert: Európa királyi házai (fordítás)

  Hans-Georg Gadamer: Költeni és gondolkodni Hölderlin „Emlékezés” című verse tükrében (fordítás)

  Rainer-Werner Fassbinder: Írások, beszélgetések (fordítás)

  Csáky Móric: Az operett és a bécsi modernség

  Marie-Louise von Franz: Az árnyék és a gonosz a mesében (fordítás)

  Micaela von Marcard: A rokokó (fordítás)

  Hugo von Hofmannsthal: A költő és korunk; Zeppelin; A festészet Bécsben; A visszatért levelei (in:

  Barbara Neymeyr: A császár üzenete; Michael Müller: Kis mese – Add föl! (in: Franz Kafka – regények és elbeszélések. Interpretációk) - fordítások

  „A nyelv elégtelensége”. Képleírás a német romantikában (In: Jelenkor 47 (2004): 7-8, 765-779)

  110. Irodalomelmélet – irodalomtörténet. (In: Helikon 42 (1996): 3. 246-253)

  „Progresszív egyetemes poézis”. Romantikus ellentételezések és utópiák (Budapest: Gondolat 2007)

  „Az utánzott idegen nyelvű kézírás”. Mű és alkotás E.T.A. Hoffmann elbeszéléseiben (Budapest: Gondolat 2006)

  „Az elbeszélés fonala”. Narráció, intertextualitás, intermedialitás (Budapest: Gondolat 2003)