HU EN
Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület

Németh András adatlapja

  NÉHÁNY ADAT A FELHASZNÁLÓRÓL

 • Név: Németh András
 • Nicknév:
 • Email: nemeth.andras@ppk.elte.hu
 • Státusz: Regisztrált felhasználó
 • Regisztráció dátuma: 2015-12-05
 • Magamról: Németh András egyetemi tanár ELTE PPK, C.Sc (1989), Dr.Habil (2000), MTA Doktora (2004) Kutatási terület: Neveléstörténet – különös tekintettel a modern korra, A neveléstudomány tudománytörténete, A pedagógusképzés és a pedagógus professziók története, A reformpedagógia elmélete és története, Történeti pedagógiai antropológia, A múzeumpedagógia elmélete és története
 • Köteteim:

  Németh András, Pukánszky Béla, Pirka Veronika (szerk.) Továbbélő utópiák: reformpedagógia és életreform a 20. század első felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 348 p. (Selye János Egyetem Tanárképző Karának Tudományos Közleményei) (ISBN:9789636935801)

  Beke László, Németh András, Vincze Gabriella (szerk.) Mozdulat. A magyar mozdulatművészet a korabeli társadalom és művészet tükrében. Konferencia helye, ideje: , Magyarország, 2012.09.07 Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 210 p. (ISBN:978 963 693 501 6)

  Németh András A magyar neveléstudomány fejlődése: Nemzetközi tudományfejlődés és recepciós hatások, egyetemi tudománnyá válás, középiskolai tanárképzés Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 240 p. (Digitális Tankönyvtár) (ISBN:1588-905X)

  Hegedűs Judit, Németh András, Szabó Zoltán András (szerk.) Pedagógiai histroriográfia: Új elméleti megközelítések, metodológiai eljárások. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2013. 89 p. (ISBN:978-963-284-351-3)

  Németh András, Pirka Veronika (szerk.) Az életreform és reformpedagógia – recepciós és intézményesülési folyamatok a 20. század első felében Budapest: Gondolat Kiadó, 2013. 410 p. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 12.)

  Németh András Abhandlungen zur Geschichte der ungarischen Pädagogik und Schule von dem 18. bis zum 19. Jahrhundert Budapest: Gondolat, 2013. 86 p. (Novalis; 2.) (ISBN:978 963 693 190 2)

  Németh András Erziehungswissenschaft in Ungarn (1870 - 1952) Budapest: Gondolat, 2013. 80 p. (Novalis; 1.) (ISBN:978 963 693 206 0)

  Bolvári-Takács G, Fügedi J, Mizerák K, Németh A (szerk.) A hagyományos tánckultúra metamorfózisa a 20. században: Tudományos szimpózium a Magyar Táncművészeti Főiskolán Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2010.06.10-2010.06.12. Budapest: Magyar Táncművészeti Főiskola, 2012. 192 p. (Táncművészet és tudomány; 4.) (ISBN:9789638514455)

  Németh András Magyar pedagógusképzés és pedagógus szakmai tudásformák I. 1775–1945: nemzeti fejlődési trendek, nemzetközi recepciós hatások Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 112 p. (ISBN:9789633120934)

  Németh András, Skiera Ehrenhard (szerk.) Lehrerbildung in Europa.: Geschichte, Struktur und Reform. Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2012. 342 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 9.) (ISBN:978-3-631-62454-8)

  Németh András (szerk.) A Neveléstudományi Doktori Iskola programjai: Tudományos arculat, kutatási eredmények Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2012. 212 p. (ISBN:978-963-312-101-6)

  Németh András Emberi idővilágok: Pedagógiai megközelítések Budapest: Gondolat Kiadó, 2010. 168 p. (ISBN:9789636932688)

  Németh András, Stöckl Claudia, Vincze Beatrix (szerk.) Survival of Utopias - Life Reform and Progressive Education in Austria and Hungary: Weiterlebende Utopien - Lebensreform und Reformpädagogik in Österreich und Ungarn Bern; Berlin; Brussels; Frankfurt am Main; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, 2017. 205 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 11.) (ISBN:978 -3-631-70065 - 5)

  Németh András, Vincze Beatrix (szerk.) Továbbélő utópiák – magyar életreform-törekvések és nemzetközi recepciós hatások Budapest: Gondolat Kiadó, 2017. 214 p. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok) (ISBN:978 963 693 738 6)

  Németh András, Garai Imre, Szabó Zoltán András (szerk.) Neveléstudomány és pedagógiai kommunikáció a szocializmus időszakában Budapest: Gondolat Kiadó, 2016. 284 p. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 12.) (ISBN:978 963 693 716 4)

  Bolvári-Takács Gábor, Németh András, Perger Gábor (szerk.) VI. NEMZETKÖZI TÁNCTUDOMÁNYI KONFERENCIA: TÁNCMÛVÉSZET ÉS INTELLEKTUALITÁS. PROGRAM ÉS ABSZTRAKTOK: VI. INTERNATIONAL CONFERENCE ON DANCE SCIENCE: DANCE ART AND THE INTELLECT. PROGRAMME AND ABSTRACTS Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2017.11.17-2017.11.18. Budapest: Magyar Táncművészeti Egyetem, 2017. 60 p. (ISBN:9786158029780)

  Németh András, Pukánszky Béla (szerk.) Gyermekek, iskolák, tanárok - egykoron és ma. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2017. 204 p. (ISBN:978-963-284-855-6)

  Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna, Garai Imre (szerk.) Neveléstudomány és tudományos elit a 20. század második felében. Budapest: Gondolat Kiadó, 2015. 284 p. (ISBN:978 963 693 655 6)

  Horváth Kinga, Németh András, Strédl Terézia, Szaboova Edita, Tóth-Bakos Anita Szlovák - Magyar Pedagógiai Terminológiai Kézikönyv: Slovensko-Madarská Pedagogická Terminologická Prorucka Komárno: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, 2015. 132 p. (ISBN:978-80-8122-160-6)

  Németh András Bevezetés a nevelés elméleti és történeti kérdéseibe: táncpedagógusok számára Budapest: Planétás Kiadó, 1997. 158 p. (ISBN:963 9014 22 2)

  Németh András Emberi idővilágok - pedagógiai megközelítések.: átdolgozott és bővített kiadás Budapest: Gondolat Kiadó, 2014. 174 p. (ISBN:978 963 693 578 8)

  Pukánszky B, Németh A Neveléstörténet Szeged: SZTE Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, 1992. 224 p. 3. kötet.

  Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla Neveléstörténeti szöveggyűjtemény Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 533 p. (ISBN:963 389 570 0)

  Németh András Nevelés, gyermek, iskola. Budapest: Eötvös József Könyvkiadó, 1997.

  Németh András A magyar tanítóképzés története Zsámbék: Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, 1990. 122 p. (Főiskolai Füzetek; 11.) (ISBN:963-7706-05-6)

  Pukánszky B, Németh A Neveléstörténet Budapest: Tankönyvkiadó, 1996. 676 p. (ISBN:963 18 8816 9)

  Németh András A reformpedagógia múltja és jelene Budapest: Tankönyvkiadó, 1996. 167 p. (ISBN:963-18-6831-3)

  Németh András Weszely Ödön Budapest: OPKM, 1990. 99 p. (Magyar pedagógusok) (ISBN:963 7516 69 7)

  Németh András, Skiera Ehrenhard Reformpedagógia és az iskola reformja Budapest: Tankönyvkiadó, 1999. 344 p. (ISBN:963 19 0168 8)

  Weszely Ödön Németh András (szerk.) Weszely Ödön munkásságának tanterv- és művelődéselméleti vonatkozásai Budapest: Országos Közoktatási Intézet, 1997. 200 p. (Tantervelmélet forrásai ; 19.) (ISBN:963 682 456 8)

  Németh András Lubrich Ágost Budapest: OPKM, 1992. 60 p. (Magyar pedagógusok) (ISBN:963 7516 82 4)

  Kron Friedrich Németh András (szerk.) Pedagógia Budapest: Osiris Kiadó, 1997. 540 p. (Osiris tankönyvek) (ISBN:963 379 269 X)

  Németh András, Tenorth Heinz-Elmar (szerk.)Neveléstudomány-történeti tanulmányok Budapest: Osiris Kiadó, 2000. 257 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok; 1.) (ISBN:963 379 996 1)

  Mészáros István, Németh András, Pukánszky Béla Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe Budapest: Osiris Kiadó, 1999. 479 p. (ISBN:963 379 997 X)

  Németh András (szerk.) Reformpedagógia-történeti tanulmányok Budapest: Osiris Kiadó, 2002. 235 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok ; 3.) (ISBN:963 389 243 0)

  Németh András, Pukánszky Béla, Horn Klaus-Peter, Tenorth Heinz-Elmar (szerk.) Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa.: Aufklärelische Traditionen, deutscher Einfluss, nationale Eigenständigkeit Budapest: Osiris Kiadó, 2001. 441 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok ; 2.) (ISBN:963 389 162 0)

  Németh András A magyar neveléstudomány fejlődéstörténete Budapest: Osiris Kiadó, 2002. 387 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok ; 4.) (ISBN:963 389 334 8)

  Mészáros I, Németh A, Pukánszky B Neveléstörténet.: Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe Budapest: Osiris Kiadó, 2003. 417 p. (ISBN:963 389 482 4)

  Németh András, Pukánszky Béla A pedagógia problématörténete. Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. 555 p. (ISBN:963 9567 18 3)

  Dietrich Jürgen, Tenorth Heinz-Elmar Németh András (szerk.) A modern iskola kialakulása és működése. Budapest: Műszaki Könyvkiadó, 2003. 263 p. (ISBN:963 162 757 8)

  Németh András (szerk.) A szellemtudományos pedagógia magyar recepciója Budapest: Gondolat Kiadó, 2004. 206 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok ; 5.) (ISBN:963 9567 69 8)

  Németh András, Mikonya György, Skiera Ehrenhard (szerk.) Életreform és reformpedagógia: nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója Budapest: Gondolat Kiadó, 2005. 360 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok; 6.) (ISBN:963 9567 95 7)

  Németh András A magyar pedagógia tudománytörténete Budapest: Gondolat Kiadó, 2005. 383 p. (ISBN:963 9567 85 X)

  Skiera Ehrenhard, Németh András, Mikonya György (szerk.) Reformpädagogik und Lebensreform in Mitteleuropa - Ursprünge, Ausprägung und Richtungen, länderspezifische Entwicklungstendenzen Budapest: Gondolat Kiadó, 2006. 435 p. (Neveléstudomány történeti tanulmányok; 7.) (ISBN:963 9610 49 6)

  Hopfner Johanna, Németh András (szerk.) Pädagogische und kulturelle Strömungen in der k.u.k. Monarchie: Lebensreform, Herbartianismus und reformpädagogische Bewegungen Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2008. 200 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; 2.) (ISBN:978-3-631-56719-7)

  Németh András, Biró Zsuzsanna Hanna (szerk.) A magyar neveléstudomány a XX. század második felében Budapest: Gondolat Kiadó, 2009. 265 p. (Neveléstudomány-történeti Tanulmányok; 9.) (ISBN:978 963 9610 66 8

  Németh András, Major Rita, Mizerák Katalin, Tóvay Nagy Péter (szerk.) Hagyomány és újítás a táncművészetben, a táncpedagógiában és a tánckutatásban: Tudományos Konferencia a Magyar Táncművészeti Főiskolán 2007. november 9-10. Konferencia helye, ideje: Budapest, Magyarország, 2007.11.07-2007.11.09. Budapest: Planétás Kiadó, 2009. 271 p. (Táncművészet és tudomány; 1.) (ISBN:978-963-9414-12-1)

  Johanna Hopfner, Németh András, Szabolcs Éva (szerk.) Kindheit-Schule-Erziehungswissenschaft in Mitteleuropa 1948-2008 Frankfurt am Main; New York; Berlin; Bern; Bruxelles; New York; Oxford; Wien: Peter Lang Verlag, 2009. 242 p. (Erziehung in Wissenschaft und Praxis; Band 5.) (ISBN:978-3-631-58187-2

  Lebensreform, Reformpädagogik und Lehrerberuf Budapest: Gondolat, 2014. 76 p. (Novalis; 5.) (ISBN:978 963 693 545 0)