Meghívó a MISZJE 2023. február 10-én tartandó közgyűlésére

 

Tisztelt MISZJE-tag!

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését

 1. február 10-én 13:00-kor tartja, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 352 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2023. február 10. 13:30. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

 

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. A MISZJE Befektetési Politikájának módosítása
  3. Eseti felhatalmazás a MISZJE költségvetése nem használt keretének 6 hónapos lekötésére
  4. Támogatási politika módosítása
  5. Könyvvizsgáló díjazásának megállapítása
  6. Tagfelvétel
  7. Egyebek

A közgyűlést megelőzően a tagok az alábbi dokumentumokat érhetik el a MISZJE honlapjának Szabályzatok, jegyzőkönyvek, költségvetések, beszámolók menüpontja alatt

A következő dokumentum lesz elérhető a honlapon:
Befektetési politika_2023_tervezet

Támogatási politika_2023_tervezet

ERSTE_portfolioajanlat_20230113

Budapest, 2023. február 1.                                                      Mészáros Sándor
a MISZJE elnöke  s. k.