Meghívó a MISZJE 2021.10.12-én tartandó közgyűlésére

Tisztelt MISZJE-tag!

 

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését

 1. október 12-én 15 óra 00 perckor tartja, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 348 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2021. október 12. 15 óra 30 perckor.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása.
  2. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 2/Elnökség/ 2. sz. (2/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2020. évi számviteli beszámolójának továbbá annak kiegészítő mellékleteinek, a közhasznúságú jelentésének, továbbá az igazgatói beszámolójának, könyvvizsgálói és üzleti jelentésének megerősítése.
  3. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 3/Elnökség/ 3. sz. (3/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE 2021. évi költségvetésének megerősítése; döntés a  Kjkt. 42. § alapján a jogosult vagy a  jogosult  tartózkodási  helyének  ismeretlensége  miatt  ki  nem  fizethető  jogdíjak felhasználásáról, valamint a bevételének közösségi – különösen szociális vagy kulturális – célból (Kjkt. 43-45. §) történő más felhasználásáról (ld. Alapszabály 4.1.1.15 pont).
 2. A MISZJE2020. évi átláthatósági jelentésének elfogadása.
  5. Az elnökség jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.1.1.8. pontja).
 3. A felügyelő bizottság éves jelentésének elfogadása (ld. Alapszabály 4.4.2.2.).
 4. Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt az ügyvezetés által a 4/Elnökség/ 4. sz. (4/2021.) számú határozattal elfogadott, a MISZJE Felosztási Szabályzatának módosításának megerősítése.
  8. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása.
 5. MISZJE Alapszabályának módosítása.
  10. Beszámoló a 2021. évi PesText fesztivál előkészítéséről és  a Petőfi Irodalmi Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kialakított szerződéses konstrukcióról.
  11. Tisztújítás 2 fő elnökségi tag megválasztása.
  12. Tagfelvétel
  13. Egyebek (határozathozatal nélkül)

 

A közgyűlést megelőzően a tagok az alábbi dokumentumokat érhetik el a MISZJE honlapjának Hivatalos dokumentumok menüpontja alatt:

http://https://miszje.hu/hivatalos-dokumentumok/

 

 

Budapest, 2021. október 4.                                        Mészáros Sándor
a MISZJE elnöke  s. k.