Tisztelt MISZJE-tag!

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését

  1. március 31-én 16:30-kor tartja, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 352 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. március 31. 17:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

 

A napirendi pontok a következők:

  1.      A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
    2.      A MISZJE 2021. évi költségvetésének módosítása
    3.      Egyebek

A közgyűlést megelőzően a tagok az alábbi dokumentumokat érhetik el a MISZJE honlapjának Szabályzatok, jegyzőkönyvek, költségvetések, beszámolók menüpontja alatt

A következő dokumentum lesz elérhető a honlapon:
Költségvetés terv Módosítás

Budapest, 2022. március 22.                                                      Mészáros Sándor
a MISZJE elnöke  s. k.