A MISZJE Szociális Támogatására vonatkozó 2022. októberi felhívása szervezetünk tagjai és jogosultjai számára

A kérelmek beérkezését 2022. 11. 10-ig várjuk!

A MISZJE támogatási politikája alapján a MISZJE tagjai és jogosultjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek szociális támogatást egyesületünktől a felhívásban foglaltaknak megfelelően. A támogatás súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet esetén igényelhető. A támogatás egyszeri.

Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2022. évi szociális támogatás keretében 5.297.019 forint szétosztására van lehetősége. A pályázók egyszeri, legfeljebb bruttó 100.000 forint összegű támogatást igényelhetnek kérelmükben.

A Szociális Bizottság indokolt esetben az igényelt összegtől eltérő összegű támogatást is megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a rászorultság mértéke. A rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban vagy csak kisebb összegű támogatásban részesül az igényeltnél!

A kérelem indokoltságának tömör, de konkrétumokra támaszkodó kifejtése mindenképp szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott információkat a MISZJE minden esetben bizalmasan kezeli. A szolgáltatott adatok hitelességéért a pályázó felelős!

Támogatási kérelem kizárólag az EZEN a linken keresztül elérhető űrlap kitöltésével nyújtható be.

(Kérjük, a kitöltésnél különösen ügyeljenek az olvashatóságra, használjanak nyomtatott
nagybetűket!)

 

A kérelem beérkezésének határideje: 2022. 11. 10.

A kitöltött, aláírt, eredeti kérvényeket benyújtására az alábbiak szerint van mód:

  1. Postai úton – ez esetben kérelmeiket erre a címre várjuk:

MISZJE, 1088 Budapest, Krúdy Gy. u. 6. III. emelet

  1. Elektronikus módon, digitálisan hitelesített aláírással ellátva – a szervezet miszje@miszje.hu e-mail címére továbbítva.

Elektronikus aláírás hiányában a kérelmet a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatása (AVDH) útján is alá lehet írni. Ehhez arra van szükség, hogy az aláíró rendelkezzen ügyfélkapus regisztrációval. A szolgáltatás itt érhető el: https://niszavdh.gov.hu/index 

Az aláírandó dokumentumot .PDF formátumban kell előkészíteni, feltölteni, majd az ügyfélkapus azonosítást követően az aláírt változatot letölteni és részünkre megküldeni.

Hitelesítés, illetve elektronikus aláírás nélküli, szkennelt, kérelmet elektronikus úton nem tudunk befogadni!

 

A beérkezett kérelmekről és a támogatás mértékéről az Elnökség Szociális Bizottsága a beérkezési határidő után 15 napon belül dönt. Az összeg átutalása a döntést követően 30 napon belül történik meg. A szociális támogatást csak banki átutalással áll módunkban eljuttatni a pályázókhoz, az összeg postázása nem áll módunkban.

Fontos: a megítélt szociális támogatást a MISZJE csak annak a tagjának folyósítja, akinek az elmúlt két évre visszamenőleg nincs tagdíjtartozása! Amennyiben a támogatottnak tagdíjtartozása van, azt legkésőbb a támogatás folyósításának napjáig kell rendezni!

 

Budapest, 2022. 10. 24.                               Kollár Árpád, a MISZJE igazgatója

 

Jogosult: jogosultnak számít minden szerző, fordító, szerkesztő (vagy jogutódjuk), akinek a MISZJE számára adatot szolgáltató referenciakönyvtárakban (ezek listája elérhető a www.miszje.hu oldalunkon) bármely művét legalább egyszer kölcsönözték nyilvántartásunk alapján, ezáltal a nevezett kölcsönzésekre tekintettel díja képződött.

Amennyiben Ön nem biztos abban, hogy a MISZJE jogosultja, kérjük, keressen meg bennünket e-mailben a miszje@miszje.hu címen!

A MISZJE, jelen szociális pályázatra is vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata a következő linken keresztül érhető el: Adatkezelesi-szabalyzat-min-compressed_compressed.pdf (miszje.hu)

A MISZJE, jelen szociális pályázatra is vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója a következő linken keresztül érhető el:  Adatkezelesi-tajekoztato-1.pdf (miszje.hu)