2017.05.19-én közgyűlést tart a MISZJE!

Tisztelt MISZJE-tag! A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését 2017. május 19-én 12 órakor tartja, melyre tisztelettel meghívom. A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 319 fő jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2017. május 24. 16 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek
számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a
kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend
kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról
szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1091 Budapest Üllői út 25. 429.

A megismételt közgyűlés (2017.05.24. 16 óra) helyszíne : 1091 Budapest Üllői út 25. 320-as terem

A napirendi pontok a következők:

1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2016. évi tevékenységéről és a vezető
3. tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
4. A 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
5. A 2016. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
6. A 2017. évi jogdíjközlemény tárgyalása
7. Tagfelvétel
8. A 2017. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
9. Elnöki pályázat meghirdetése
10. Egyebek

A közgyűléshez szükséges dokumentumok honlapunkon keresztül lesznek elérhetőek legkésőbb ma éjféltől
ezen a linken keresztül:

https://miszje.hu/tartalom/letoltheto-dokumentumok

A következő dokumentumok lesznek elérhetőek a honlapon:

A 2016. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet
A 2016. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
2016-os igazgatói beszámoló és üzleti jelentés, valamint annak melléklete
A 2017. évi jogdíjközlemény tervezete
2017-es költségvetés tervezete

Budapest, 2017. május 11.                                               Mészáros Sándor,  a MISZJE elnöke sk.

Amennyiben azok elérésével kapcsolatban problémát tapasztal, kérjük, jelezze
a csepregi.janos@miszje.hu email címen vagy telefon a 06-20-505-7787-es számunkon