Szabályzatok, jegyzőkönyvek, költségvetések, beszámolók

Közgyűlési dokumentumok

A személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a törvényes működés fenntartása érdekében a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület elnöksége ülésezés nélküli hozott döntést.


A hivatkozott rendelet 5. § (1) bekezdése szerint ezen elnökségi határozatok legkésőbb 2021. október 15. napjára összehívandó rendkívüli közgyűlés napirendjére kerülnek.

Költségvetés 2021. évi (elnökség által elfogadva, 2021.05.28.)

Könyvvizsgálói jelentés 2020. évi (elnökség által elfogadva, 2021.05.28.)

Kiegésztítő melléklet a MISZJE 2020-as beszámolójához (elnökség által elfogadva, 2021.05.28.)

Mérleg MISZJE 2020. évi (elnökség által elfogadva, 2021.05.28.)

MISZJE Felosztási szabályzat 2021. évi (elnökség által elfogadva, 2021.05.28.)

Az öt dokumentumot a fennálló jogrendnek megfelelően az elnökség fogadta el online tartott elnökségi ülés és szavazás keretében, a szavazás lezárására 2021.05.28-án került sor.

Az elnökségi üléshez tartozó dokumentumok:

Elnökségi eljárásrend 2021. (2021.05.25.)

FEB jegyzőkönyv a 2020-as évről  (2021.05.25.)

Határozati javaslatok az Elnökség részére (2021.05.25.)

Elnökségi Jegyzőkönyv és eszavazás (2021.05.28.)

A MISZJE 2020.10.15-ei Közgyűlésének meghívója

A 2020.10.15-ei közgyűlésén a MISZJE az új elnök személyéről dönt.

A megadott határidőig egyetlen pályázat érkezett az elnöki pozíció betöltésére. A pályázati anyag hiánypótlást nem igényelt, formailag és tartalmilag a kiírásban szereplő kritériumoknak megfelelt.

Elnöki pályázat

Mészáros Sándor elnöki pályázata 2020.

Mészáros Sándor életrajza

Ülésezés nélküli döntéshozatalra vonatkozó szabályok

Kollár Árpád igazgatói pályázata és életrajza

(2017.06.11-én a MISZJE közgyűlése nyílt pályázatot követően újabb 4 évre megválasztotta Kollár Árpádot a szervezet igazgatójának.)

SZABÁLYZATOK

 • Adatkezelési szabályzat (2019.05.27.)Letöltés
 • Adatkezelési szabályzat (2018.05.17.)Letöltés
 • Adatvédelmi tájékoztató (2018.09.04.)Letöltés
 • Adatvédelmi tájékoztató (2018.05.17.)Letöltés
 • Jogosultak és tagok jogvitával kapcsolatos panaszkezelési szabályzat (2016.10.10.)Letöltés
 • Megbízás felmondására vagy korlátozására vonatkozó részletes szabályai (2016.10.10.)Letöltés
Alapszabály Felosztási szabályzat Támogatási politika Tagsági szabályzat Szervezeti és működési szabályzat
 • Szervezeti és működési szabályzat (2018.05.17.)Letöltés
 • Szervezeti és működési szabályzat (2017.01.25.)Letöltés
 • Szervezeti és működési szabályzat (2014.05.20.)Letöltés
 • Szervezeti és működési szabályzat (2013.05.30.)Letöltés
Befektetési és kockázatkezelési politika
 • Befektetési és kockázatkezelési politika (2017.01.25.)Letöltés
 • Befektetési politika (2016.10.10.)Letöltés

KÖLTSÉGVETÉSEK

JEGYZŐKÖNYVEK

 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2020.10.15.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőköny (2020.09.17.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv mellékletekkel (2019.05.27.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2018.06.11.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2018.05.17.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2017.07.18.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2017.05.24.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2017.05.19.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2017.01.25.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2016.10.10.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2016.05.23.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2015.06.26.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2015.05.26.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2014.11.03.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2014.08.07)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2014.07.03.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2014.05.20.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2013.05.30.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2012.03.30.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2011.06.17.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2010.10.21.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2010.06.09.)Letöltés
 • Közgyűlési jegyzőkönyv (2009.06.24.)Letöltés
 • Megismételt alakuló jegyzőkönyv(2008.02.19)Letöltés
 • Jegyzőkönyv (2007.11.29)Letöltés

JOGDÍJKÖZLEMÉNYEK

IGAZGATÓI BESZÁMOLÓ, ÜZLETI JELENTÉS ÉS TERV

 • 2019. évi beszámoló és igazgató jelentésLetöltés
 • 2018-as igazgató beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak mellékleteLetöltés
 • 2017-es igazgató beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak mellékleteLetöltés
 • 2016-os igazgató beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak mellékleteLetöltés
 • 2015-ös igazgató beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak mellékleteLetöltés
 • 2015-ös igazgatói beszámoló, üzleti jelentés és tervLetöltés

ÉVES BESZÁMOLÓK, KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓK MELLÉKLETEI ÉS KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSEK

2019
 • Könyvvizsgálói jelentés 2020Letöltés
 • Könyvvizsgálói jelentés beszámoló 2019Letöltés
 • Könyvizsgálói átláthatósági jelentés 2019Letöltés
 • Kiegészítő melléklet éves beszámolóhoz 2019Letöltés
 • 2019. évi átláthatósági jelentés és mellékletei *Letöltés
 • 2019. évi számviteli beszámolóLetöltés
 • 2019. évi felügyelő bizottsági jelentésLetöltés
2018
 • Éves átláthatósági jelentés 2018 (melléklettel)Letöltés
 • Éves beszámoló 2018Letöltés
 • Közhasznú beszámoló 2018 kiegészítő mellékleteLetöltés
 • Teljességi nyilatkozat 2018Letöltés
 • Könyvvizsgálói jelentés az éves átláthatósági jelentésről 2018Letöltés
2017 2016
 • Éves beszámoló 2016Letöltés
 • Közhasznú beszámoló melléklete 2016Letöltés
 • Könyvvizsgáló jelentés és teljességi nyilatkozat 2016Letöltés
2015 2014 2013
 • Tájékoztató adatok - 2013 beszámoló alapjánLetöltés
 • Éves beszámoló 2013Letöltés
 • Közhasznú éves beszámoló melléklete 2013Letöltés
 • Közhasznú éves beszámoló kiegészítő melléklete 2013Letöltés
2012
 • Közhasznú éves beszámoló 2012Letöltés
 • Közhasznú éves beszámoló kiegészítő melléklete 2012Letöltés
 • Szakmai beszámoló 2012-rőlLetöltés
2011
 • Közhasznú éves beszámoló és éves jelentés 2011Letöltés
2010

*A MISZJE 2019. évi pénzügyi beszámolóját, a 2019. évi közhasznúsági jelentést, a 2019. évi könyvvizsgálói jelentést és a 2019. évi teljességi nyilatkozat és az éves átláthatósági jelentést az éves átláthatósági jelentés 1-es számú melléklete tartalmazza; A 2018. évi jogdíjközleményt a 2-es számú melléklete tartalmazza; A 2019. évi felügyelő bizottsági jelentést az éves átláthatósági jelentést 3-as számú melléklete tartalmazza