A MISZJE Szociális Támogatására vonatkozó 2017. évi felhívása szervezetünk tagjai és jogosultjai számára

A kérelem beérkezésének határideje: 2017. november 2.

A MISZJE támogatási politikája alapján a MISZJE tagjai és jogosultjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek szociális támogatást egyesületünktől a felhívásban foglaltaknak megfelelően.

A támogatás súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet estén igényelhető.

Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2017. évi szociális támogatás keretében 2.206.899 Forint szétosztására van lehetősége. A pályázók legfeljebb bruttó 63.750 forint támogatást igényelhetnek kérelmükben.

A Szociális Bizottság indokolt esetben az igényelt összegtől eltérő összegű támogatást is megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a rászorultság mértéke. A rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban vagy csak kisebb összegű támogatásban részesül az igényeltnél!

A kérelem indokoltságának érdemi, konkrétumokra támaszkodó kifejtése mindenképp szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott információkat a MISZJE minden esetben bizalmasan kezeli. A szolgáltatott adatok hitelességéért a pályázó felelős!

Támogatási kérelem kizárólag a mellékelt űrlap kitöltésével nyújtható be. (Kérjük, kézírással történő kitöltés esetén különösen ügyeljenek az olvashatóságra, használjanak nyomtatott nagybetűket!) A hivatkozás alapjául szolgáló dokumentumok másolatát szíveskedjenek mellékletként elküldeni! (Eredeti dokumentumokat, kérjük, semmiképp ne mellékeljenek!)

A kérelem beérkezésének határideje: 2017. november 2.

A kitöltött, aláírt, eredeti kérvényeket postai úton kell benyújtani, a kérelmeiket erre a címre várjuk: MISZJE, 1401 Budapest, Postafiók 166.

A beérkezett kérelmekről és a támogatás mértékéről az Elnökség Szociális Bizottsága a beérkezési határidő után 15 napon belül dönt. Az összeg átutalása a döntést követően 30 napon belül történik meg. A szociális támogatást csak banki átutalással áll módunkban eljuttatni a pályázókhoz, az összeg postázása nem áll módunkban.

Fontos: A megítélt szociális támogatást a MISZJE csak annak a tagjának folyósítja, akinek az elmúlt két évre visszamenőleg nincs tagdíjtartozása! Amennyiben a támogatottnak tagdíjtartozása van, azt legkésőbb a támogatás folyósításának napjáig kell rendezni!

 

Budapest, 2017. szeptember 29.                                                                                                                     Kollár Árpád, a MISZJE igazgatója

 

A pályázati felhívás ITT tölthető le

A támogatási kérelemhez szükséges űrlapot ITT (kitölthető word) és ITT (PDF) érhetik el

 

Jogosult: jogosultnak számít minden olyan szerző, fordító, szerkesztő (vagy jogutódjuk), akinek a MISZJE számára adatot szolgáltató referenciakönyvtárakban (ezek listája elérhető a www.miszje.hu oldalunkon) bármely művét legalább egyszer kölcsönözték nyilvántartásunk alapján, ezáltal jogdíja képződött.

Amennyiben Ön nem biztos abban, hogy a MISZJE jogosultja, kérjük, keressen meg bennünket e-mailben a miszje@miszje.hu címen!