A MISZJE Szociális Támogatására vonatkozó 2018. évi felhívása szervezetünk tagjai és jogosultjai számára

2018. október 31-ig várjuk a kérelmek beérkezését!

A MISZJE támogatási politikája alapján a MISZJE tagjai és jogosultjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek szociális támogatást egyesületünktől a felhívásban foglaltaknak megfelelően. 

A támogatás súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet estén igényelhető. A támogatás egyszeri.

Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2018. évi szociális támogatás keretében 2.886.202 Forint szétosztására van lehetősége. A pályázók egyszeri, legfeljebb bruttó 69.000 forint összegű támogatást igényelhetnek kérelmükben.

A Szociális Bizottság indokolt esetben az igényelt összegtől eltérő összegű támogatást is megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a rászorultság mértéke. A rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban vagy csak kisebb összegű támogatásban részesül az igényeltnél!

A kérelem indokoltságának érdemi, konkrétumokra támaszkodó kifejtése mindenképp szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott információkat a MISZJE minden esetben bizalmasan kezeli. A szolgáltatott adatok hitelességéért a pályázó felelős!

Támogatási kérelem kizárólag az EZEN a linken keresztül elérhető űrlap kitöltésével nyújtható be. (Kérjük, a kitöltésnél különösen ügyeljenek az olvashatóságra, használjanak nyomtatott nagybetűket!) A hivatkozás alapjául szolgáló dokumentumok másolatát szíveskedjenek mellékletként elküldeni! (Eredeti dokumentumokat, kérjük, semmiképp ne mellékeljenek!)

A kérelem beérkezésének határideje: 2018. október 31.

A kitöltött, aláírt, eredeti kérvényeket postai úton kell benyújtani, a kérelmeiket erre a címre várjuk:

MISZJE, 1401 Budapest, Postafiók 166.

A beérkezett kérelmekről és a támogatás mértékéről az Elnökség Szociális Bizottsága a beérkezési határidő után 15 napon belül dönt. Az összeg átutalása a döntést követően 30 napon belül történik meg. A szociális támogatást csak banki átutalással áll módunkban eljuttatni a pályázókhoz, az összeg postázása nem áll módunkban.

Fontos: A megítélt szociális támogatást a MISZJE csak annak a tagjának folyósítja, akinek az elmúlt két évre visszamenőleg nincs tagdíjtartozása! Amennyiben a támogatottnak tagdíjtartozása van, azt legkésőbb a támogatás folyósításának napjáig kell rendezni!

Budapest, 2018. október 08.                                                        Kollár Árpád, a MISZJE igazgatója

Jogosult: jogosultnak számít minden szerző, fordító, szerkesztő (vagy jogutódjuk), akinek a MISZJE számára adatot szolgáltató referenciakönyvtárakban (ezek listája elérhető a www.miszje.hu oldalunkon) bármely művét legalább egyszer kölcsönözték nyilvántartásunk alapján, ezáltal a nevezett kölcsönzésekre tekintettel díja képződött.

Amennyiben Ön nem biztos abban, hogy a MISZJE jogosultja, kérjük, keressen meg bennünket e-mailben a miszje@miszje.hu címen!

A MISZJE, jelen szociális pályázatra is vonatkozó Adatvédelmi Szabályzata a következő linken keresztül érhető el: https://miszje.hu/uploads/file/Adatkezel%C3%A9si%20szab%C3%A1lyzat_20180517.pdf

A MISZJE, jelen szociális pályázatra is vonatkozó Adatkezelési Tájékoztatója a következő linken keresztül érhető el: https://miszje.hu/uploads/file/Adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_2018szeptember.pdf