Közgyűlési meghívó

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését 2018. május 17-én 14:30-kor tartja.

Tisztelt MISZJE-tag!

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 333 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2017. május 17. 15:00 óra.

A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1091 Budapest Üllői út 25. 340-es terem

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1091 Budapest Üllői út 25. 340-es terem

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. A Felosztási szabályzat módosítása
 3. Az Alapszabály módosítása
 4. Az SZMSZ módosítása
 5. Az új Adatvédelmi szabályzat megszavazása és az Adatvédelmi tájékoztató ismertetése
 6. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2017. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
 7. A 2017. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
 8. A 2017. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
 9. A 2018. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása és szavazás a függő számlán lévő összegekről a Felosztási szabályzat 5.8. pontja szerint
 10. A 2018. évi jogdíjközlemény tárgyalása
 11. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
 12. Igazgatói pályázat meghirdetése
 13. Tisztújítás (Gaborják Ádám elnökségi tag lemondására tekintettel): egy elnökségi tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása
 14. Tagfelvétel
 15. Egyebek

A közgyűléshez szükséges dokumentumok honlapunkon keresztül lesznek elérhetőek legkésőbb 2018.05.09. éjféltől ezen a linken keresztül: https://miszje.hu/tartalom/szabalyzatok,-jegyzokonyvek,-koltsegvetesek,-beszamolok

Bármely MISZJE tag jelölhető, illetve jelentkezhet elnökségi tagnak, akivel szemben sem a Ptk, sem a Kjkt, sem pedig a Civil törvény szerinti kizáró ok nem áll fenn.

Mivel a szavazás titkos, ezért szavazócédulák elkészítése szükséges. Ennek érdekében kérjük, hogy indulási szándékukat, a pozíció pontos megjelölésével, lehetőleg legkésőbb 2018. május 16-a éjfélig jelezzék a miszje@miszje.hu e-mail címen.

A következő dokumentumok lesznek elérhetőek a honlapon:

 • A 2017. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet
 • A 2017. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
 • 2017-es igazgató beszámoló, üzleti jelentés és terv, valamint annak melléklete
 • A 2018. évi jogdíjközlemény
 • 2018-as költségvetés tervezete
 • Az Alapszabály tervezete
 • Az SZMSZ tervezete
 • A Felosztási szabályzat tervezete
 • Az új Adatvédelmi szabályzat tervezete
 • Az Adatvédelmi tájékoztató

 

Budapest, 2018. május 8.                                                      Mészáros Sándor, a MISZJE elnöke s. k.

Amennyiben azok elérésével kapcsolatban problémát tapasztal, kérjük, jelezze a csepregi.janos@miszje.hu email címen vagy telefon a 06-20-505-7787-es számunkon!