Szociális Támogatására vonatkozó 2016-os felhívása a MISZJE tagjai számára

A mai napon kihirdetésre került a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület Szociális Támogatására vonatkozó 2016-os felhívása a MISZJE tagjai számára

A MISZJE támogatási politikája alapján a MISZJE tagjai évente egy alkalommal kérelmezhetnek szociális támogatást egyesületünktől a felhívásban foglaltaknak megfelelően. A támogatás súlyos vagy tartósan fennálló egészségügyi és/vagy anyagi probléma, rendkívüli élethelyzet estén igényelhető.

Az Elnökség Szociális Bizottságának a 2016. évi szociális támogatás keretében 943.044 Forint szétosztására van lehetősége. Tagjaink legfeljebb bruttó 65.000 forint támogatást igényelhetnek kérelmükben. A Szociális Bizottság indokolt esetben az igényelt összegtől eltérő összegű támogatást is megítélhet, a mérlegelés elsődleges kritériuma a rászorultság mértéke. A rendelkezésünkre álló források szűkössége miatt előfordulhat, hogy nem minden pályázó részesül támogatásban!

A kérelem indokoltságának érdemi, konkrétumokra támaszkodó kifejtése mindenképp szükséges ahhoz, hogy a támogatásról döntés születhessen! A kérelmező adatait és az általa szolgáltatott információkat a MISZJE minden esetben bizalmasan kezeli. A szolgáltatott adatok hitelességéért a pályázó felelős!

Támogatási kérelem kizárólag a mellékelt űrlap kitöltésével nyújtható be. (Kérjük, a kitöltésnél ügyeljenek az olvashatóságra, használjanak nyomtatott nagybetűket!) A hivatkozás alapjául szolgáló dokumentumok másolatát szíveskedjenek mellékletként elküldeni!

A kérelem beérkezésének határideje: 2016. szeptember 15.

A kitöltött, aláírt, eredeti kérvényeket postai úton kell benyújtani, akérelmeiket erre a címre várjuk: MISZJE, 1401 Budapest, Postafiók 166.

A beérkezett kérelmekről és a támogatás mértékéről az Elnökség Szociális Bizottsága 2016. októberében dönt. Az összeg átutalása a döntést követően 30 napon belül történik meg. A szociális támogatást csak banki átutalással áll módunkban eljuttatni a pályázókhoz, az összeg postázása nem áll módunkban.

Fontos: A megítélt szociális támogatást a MISZJE csak annak a tagjának folyósítja, akinek az elmúlt két évre visszamenőleg nincs tagdíjtartozása! Amennyiben a támogatottnak tagdíjtartozása van, azt legkésőbb a támogatás folyósításának napjáig kell rendezni!

Budapest, 2016. augusztus 1.                                                                 Kollár Árpád, a MISZJE igazgatója

 

Az adatlap letöltéséhez kattintson IDE

A felhívás ITT tudja letölteni