TAGGYŰLÉSI MEGHÍVÓ 2015. május 26.

Tisztelt MISZJE-tag! A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő taggyűlését 2015. május 26-án 17 órakor tartja, amelyre tisztelettel meghívom.

A taggyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt taggyűlés időpontja 2015. május 26. 17 óra 30 perc. A megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A taggyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a taggyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A taggyűlés helyszíne: Budapest VII. kerület, Bajza u.18. I. emelet (Íróiskola terme)

Figyelem, ez nem az egyesület székhelye!

A napirendi pontok a következők:

  1. A taggyűlés tisztségviselőinek megválasztása
  2. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2014. évi tevékenységéről
  3. A 2014. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
  4. A 2015. évi jogdíjközlemény tárgyalása
  5. A felosztási szabályzat módosítása
  6. A 2015. évi költségvetés-tervezet megvitatása, időpont kitűzése a költségvetés elfogadására vonatkozóan
  7. A 2013. évi költségvetés tárgyában hozott taggyűlési határozat megerősítése
  8. Egyebek

A közgyűléshez szükséges dokumentumokat az alábbi, 2015. május 6-tól élő tárhelyen tudja elérni (a 2. és 3. napirendi ponthoz kapcsolódó előterjesztéseket csak később, de mindenképp még 2015. május 11. előtt elérhetővé tesszük.):

Link: www.miszje.hu/taggyules_2015

Felhasználónév: miszjetagok

Jelszó: anyagok2015

Amennyiben a dokumentumok elérése problémát okozna, kérjük, jelezze, és emailben vagy postán elküldjük azokat!

Amennyiben a tárhely működésével 2015. május 6. után problémát tapasztal, kérjük, jelezze a miszje@miszje.huemailcímen vagy telefon a 06-20-298-9229-es számunkon!

A következő dokumentumok lesznek elérhetőek a tárhelyen:

A 2015. évi jogdíjközlemény tervezete

Felosztási szabályzat módosításának tervezete

Határozati javaslat a 2013. évi költségvetés tárgyában hozott taggyűlési határozat megerősítésére

Igazgatói beszámoló

2014. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet

Könyvvizsgálói jelentés

Budapest, 2015. május 5. 

Mészáros Sándor

a MISZJE elnöke s. k.