Felhasználói kisokos

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 23/A. § (1) bekezdése értelmében a nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárakban haszonkölcsönzés útján terjesztett irodalmi művek és kottában rögzített zeneművek szerzőit a haszonkölcsönbe adásra tekintettel megfelelő díjazás illeti meg. Az érintett jogosultak díjigényüket csak közös jogkezelő szervezetük útján érvényesíthetik.

A díj fizetésének alapja a külön jogszabályban meghatározott és kötelezettként megjelölt nyilvános haszonkölcsönzést végző könyvtárak nyilvános haszonkölcsönzési tevékenysége az érintett műtípusok tekintetében.

A díjakra kultúráért felelős miniszter által felügyelt költségvetési fejezetben külön törvényi soron meghatározott összeg, valamint az Egyesület jogkezelési tevékenysége során befolyt egyéb bevétele ad fedezetet.

A díjak kifizetéséhez szükséges, hogy az Egyesület tagjai, valamint tagjának nem minősülő jogosultak a közös jogkezelésre vonatkozó szerzői megbízást kössenek egyesülettünkkel két eredeti, kézzel hitelesített példányban, az adatlapot pedig egy példányban az Egyesület rendelkezésére bocsássák. Ezzel kapcsolatban kérjük vegye fel a kapcsolatot egyesületünkkel a miszje@miszje.hu e-mail címen.

A felosztás a védett művekre történik, az éves haszonkölcsönzési előfordulások számához igazodóan, függetlenül a kölcsönzött művek megjelenési formájától, terjedelmétől, műfajától és a kiadásának évétől.

A kifizetésekről az Egyesület a hatályos törvényeknek megfelelő tájékoztatást küld.

Az egy jogosultra jutó kifizethető jogdíj minimális mértéke első évben bruttó 10 000 Ft, azt követő években bruttó 20 000 Ft. Az egy jogosultra jutó kifizethető jogdíj maximális mértéke bruttó 250 000 Ft. Az Egyesület a kifizethető minimális összeget el nem érő jogdíjakról nyilvántartást vezet.

(Egyesületünk tevékenységre vonatkozó részletes szabályokat az Egyesület szabályzatai és a vonatkozó hatályos törvények határozzák meg. Lásd Rólunk/Hivatalos dokumentumok)