Szerzői jogi kisokos

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény védi annak létrejöttétől kezdve az irodalmi, tudományos és művészeti alkotásokat.

A szerzői jog azt illeti, aki a művet megalkotta (azaz, a szerzőt).

A szerzői jogok a szerző életében és halálától számított hetven éven át részesülnek védelemben. (A hetvenéves védelmi időt a szerző halálát követő év első napjától, közös művek esetében az utoljára elhunyt szerzőtárs halálát követő év első napjától kell számítani.)

A mű részletét – az átvevő mű jellege és célja által indokolt terjedelemben és az eredetihez híven – a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével bárki idézheti.

Nyilvánosságra hozott irodalmi vagy zenei mű, film részlete, vagy kisebb terjedelmű ilyen önálló mű, továbbá képzőművészeti, építészeti, iparművészeti és ipari tervezőművészeti alkotás képe, valamint fotóművészeti alkotás szemléltetés érdekében iskolai oktatási célra, valamint tudományos kutatás céljára a forrás és az ott megjelölt szerző megnevezésével a cél által indokolt terjedelemben átvehető, feltéve, hogy az átvevő művet nem használják fel üzletszerűen. Átvételnek minősül a mű olyan mértékű felhasználása más műben, amely az idézést meghaladja.

A mű iskolai oktatási célra iskolai foglalkozás keretében átdolgozható. Az átdolgozott mű felhasználásához (meghatározott kivételekkel) az eredeti mű szerzőjének engedélye is szükséges.

A művet a forrás, valamint az ott megjelölt szerző feltüntetésével kritika vagy ismertetés céljából, illetve a mű felidézése, valamint humor vagy gúny kifejezése útján, karikatúra, paródia vagy stílusutánzat céljából bárki felhasználhatja. Ezen felhasználás során az eredeti műből való átvételre a cél által indokolt terjedelemben kerülhet sor.

Kapcsolódó tartalmak

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900076.tv

https://www.sztnh.gov.hu/hu/szakmai-oldalak/szerzoi-jogi-foosztaly/tudastar

Grad-Gyenge Anikó – Jókúti András: Sorvezető tananyagkészítéshez szellemi tulajdoni szempontból