Tisztelt MISZJE- tag!

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését

 1. május 25-én 16:30-kor tartja, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 352 fő jelen van.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2022. május 25. 17:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A megismételt közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

 

A napirendi pontok a következők:

 1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
 2. Tisztújítás (Dr. Grad-Gyenge Anikó, Mezey Katalin és Szentmártoni János elnökségi tag, valamint Elekes Dóra felügyelő bizottsági tag mandátumának megszűnésére tekintettel): három elnökségi tag és egy felügyelő bizottsági tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása
 3. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2021. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
 4. A 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
 5. A 2021. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
 6. A 2016. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti, 2021. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés elfogadása
 7. A 2022. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
 8. A 2022. évi jogdíjközlemény tárgyalása
 9. A Felosztási szabályzat módosítása
 10. Az Alapszabály módosítása
 11. Az SZMSZ módosítása
 12. Tagsági szabályzat módosítása
 13. Az Adatvédelmi szabályzat és az Adatvédelmi tájékoztató módosítása
 14. A MISZJE új igazgatójának megválasztása (Kollár Árpád igazgató mandátumának megszűnésére tekintettel), díjazásának megállapítása
 15. Könyvvizsgáló megválasztása, díjazásának megállapítása
 16. Tagfelvétel
 17. Egyebek

A közgyűlést megelőzően a tagok az alábbi dokumentumokat érhetik el a MISZJE honlapjának Szabályzatok, jegyzőkönyvek, költségvetések, beszámolók menüpontja alatt


2021. évi átláthatósági jelentés és melléklete

Igazgatói beszámoló, üzleti jelentés, terv, melléklet

Adatkezelési tájékoztató módosításai

Adatkezelési szabályzat módosításai

Felosztási szabályzat módosításai

Alapszabály módosításai

Tagsági szabályzat módosításai

SZMSZ_2022 módosításai

Jogdíjközlémeny 2022

Független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozata

2022 évi költségvetés tervezet

A 2021. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet

 

Budapest, 2022. május 16.                                                      Mészáros Sándor
a MISZJE elnöke  s. k.