Tisztelt MISZJE-tag!

A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület következő közgyűlését 2023. május 30-án 12:30-kor tartja, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka plusz egy fő, azaz 360 fő jelen van.
Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés időpontja 2023. május 30. 13:00. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendben szereplő napirendi pontok tekintetében a megjelentek számától függetlenül határozatképes.

A közgyűlést megelőzően a tagok és az egyesület szervei az elnöktől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnök jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről az elnök nem dönt vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.

A közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.
A megismételt közgyűlés helyszíne: 1088 Budapest Krúdy Gyula utca 6. III. emelet 20.

A napirendi pontok a következők:
1. A közgyűlés tisztségviselőinek megválasztása
2. Tisztújítás (Szentmártoni János elnökségi tag lemondására tekintettel): egy fő elnökségi tag személyének megválasztása, díjazásának megállapítása
3. Az elnökség, a felügyelő bizottság és az igazgató beszámolója a 2022. évi tevékenységéről és a vezető tisztségviselők és felügyelőbizottsági tagok éves nyilatkozatai
4. A 2022. évi beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása
5. A 2022. évi működésre vonatkozó könyvvizsgálói jelentés
6. A 2016. évi XCIII. törvény 55. §-a szerinti, 2022. évre vonatkozó éves átláthatósági jelentés elfogadása
7. A 2023. évi költségvetés-tervezet megvitatása, költségvetés elfogadása
8. A 2023. évi jogdíjközlemény tárgyalása
9. A Felosztási szabályzat módosítása
10. A MISZJE Befektetési Politikájának módosítása
10. Eseti felhatalmazás a MISZJE költségvetése fel nem használt keretének lekötésére
11. Tagfelvétel
12. Egyebek

A közgyűlést megelőzően a tagok az alábbi dokumentumokat érhetik el a MISZJE honlapjának Szabályzatok, jegyzőkönyvek, költségvetések, beszámolók menüpontja alatt

Hivatalos dokumentumok

A következő dokumentum lesz elérhető a honlapon:
2022. évi átláthatósági jelentés és melléklete
Igazgatói beszámoló, üzleti jelentés, terv, melléklet
Felosztási szabályzat módosításai
Jogdíjközlémeny 2023
Független könyvvizsgálói jelentés, teljességi nyilatkozata
Költségvetés tervezete

Budapest, 2023. május 19. Mészáros Sándor
a MISZJE elnöke s. k.